Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Tobias Baudins 1 maj-tal 2021 i skrift

Röd cirkel med texten Välfärd är trygghet till vänster och till höger bild på Tobias Baudin.
Tobias Baudin, Kommunals förbundsordförande.
Foto: Fredrik Sandin Carlsson.
2021-04-29
Här är förbundsordförande Tobias Baudins tal ord för ord från den 1 maj 2021. Tobias höll talet digitalt i Kommunals sociala medier.

Du kan titta på talet via Kommunals Facebook, Youtubekanal eller nedan. 

Tobias Baudins första maj-tal 2021

Talet ord för ord

1 maj är en stor dag. Arbetarrörelsens dag. 

En dag vigd åt vår kamp. En dag när vi visar vad vi vill förändra och förbättra. Jag ska berätta vad jag vill förändra. Efter ett år med Corona – vad tror ni? Det är enkelt: Välfärden! 

Kommunal är Nordens största välfärdsförbund, med över en halv miljon medlemmar. Det är vi som gör den svenska välfärden. Som gör tryggheten för barnen, för de äldre och de som är sjuka.

Det är vi som löser konflikten på skolgården och kör din buss till jobbet.  Det är vi som lägger om såren, och hjälper till med maten om handen darrar. Corona eller inte Corona. Det är vi som ser till att Sverige har en välfärd, varenda dag. 
Och det är vi jäkligt stolta över.

Men det är också medlemmarna i Kommunal som varenda dag, inpå bara skinnet känner av bristerna i välfärden, i sjukvården och äldreomsorgen. Vi har larmat länge, långt före pandemin. Mestadels för döva öron.

Men så slog Corona till. Plötsligt blev bristerna uppenbara för alla. Och då blev det också möjligt att göra något åt dem! Det är vad som mitt i allt elände ändå inger hopp.

Reformer som har varit röda skynken för borgerliga partier i långa tider, plötsligt gick de att genomföra. Välfärden har fått mer resurser. Ersättningsnivåerna i A-kassan har höjts.

Karensavdraget och hitte-på jobben i sjukförsäkringen är puts väck. Så se, det går att förändra och förbättra!

Nu gäller det för oss att slåss för vunna segrar. Nu gäller det att stå fast och inte backa. Det fattas fortfarande personal.
Det är alldeles för många som jobbar deltid eller på timmar. 
Och äldreomsorgen står inför en gigantisk utmaning! Den måste byggas ut. Så om satsningarna inte fortsätter nu så är det fara å färde. 

Vi måste komma ihåg vad som händer när människor inte vågar lita på välfärdens kvalitet. När man inte litar på att den finns där när man behöver den. Då kommer särlösningarna smygande. Eller snarare, de som driver på för privata lösningar vinner terräng. För det är ju klassisk högerpolitik.

Äldre-RUT och privata försäkringslösningarna som bara blir fler. Sjukvårdsförsäkring finns redan. Snart går det kanske att teckna en privat äldreomsorgsförsäkring också? Men då blir det enligt principen: störst plånbok får mest. Då får du den äldreomsorg du har råd med.

Men, var det så vi skulle ha det? Och vad händer om det här sprider sig ännu mer? Till barnomsorgen, skolan? Ja, då har vi snart inte längre en välfärd enligt den svenska modellen.

För den svenska välfärden bygger på en helt annan princip än plånbokens. Nämligen på den demokratiska principen: alla människors lika värde och rätt. Det betyder en välfärd som är för alla, på jämlika villkor. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. 

Det är dags att vi vaknar upp nu. Ska vi ha gratis skor åt de fattigaste också? Skam, och mössan i hand? Ska vi tillbaka dit? Nej. Vi måste reagera innan det är för sent!

Olof Palme sa såhär, om exakt samma strid, en annan 1 maj, år 1985: 

”Detta angrepp på själva grundvalarna för vårt välfärdssamhälle måste vi bryta och slå tillbaka. Vi får inte tillåta att klockan vrids tillbaka mot den onda tid, då sjukvård och utbildning var förbehållet dem som kunde betala.”

Exakt så. Vi ska inte dit! Vi ska inte vrida klockan tillbaka. Vi ska ju framåt! Framåt till en framtid där klass och kön inte styr om du får leva i välfärd, eller i ofärd. Det går att förändra. 

Det går att bygga ut välfärden och tryggheten.

Så låt oss denna 1 maj kräva: mer välfärd, inte mindre! Gemensam välfärd, inte särlösningar! Trygghet åt alla, inte bara några! Nu bygger vi välfärdslandet Sverige. Tillsammans.

Tack.