Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Tillsammans vände vi EU-parlamentet

Motorväg på kvällstid med lång slutartid
Foto: Jake Blucker, Unsplash
2019-04-25
Mobilitetspaket 1, steg 2 är klart. Ett stort tack till Kommunals medlemmar och förtroendevalda som har engagerat sig i olika aktioner under året. Tack vare er blev det ett fantastiskt lokalt, nationellt och europeiskt lobbyarbete under hösten och våren - och vi lyckades vända EU-parlamentet!

Vi lyckades med gemensamma krafter övertyga tillräckligt många EU-parlamentariker om att rösta för ett förslag till nya villkor inom transportbranschen som Kommunal och europafederationen ETF välkomnar och som stödjer ett socialt Europa.

Men omröstningen innebär inte att den nya lagstiftningen är klar ännu, även om det verkat så i pressen och andra media. Det här var bara steg två av tre för mobilitetspaket 1.

Nu väntar steg 3 som är en förhandlingsrunda mellan EU-kommissionen, EUs ministerråd och EU-parlamentet som kallas trialog. Kommissionens förslag ställs då mot ministerrådets och parlamentets två olika kompromissförslag och målet är att förhandla fram ett slutgiltigt dokument som ska ligga till grund för den nya EU-lagstiftningen.

Det som är bra är att parlamentet nu slagit fast sin position inför trialogen. Eftersom ministerrådets kompromiss redan är antagen, betyder att den kommande trialogförhandlingen har ett givet spann som resultatet kan landa inom. Men, förhandling är förhandling, vi kan inte förutspå vilka förslag som vinner eller försvinner och därmed vet vi inte hur den slutliga uppgörelsen kommer att se ut. Vi kan bara se att varje paragraf har ett möjligt sämsta och bästa scenario.

Eftersom det är parlamentsval nu i maj kommer trialogen inte att påbörjas förrän till hösten, så det färdiga resultatet har vi nog någonstans vid jul.

Och under hösten kommer man även att fortsätta arbetet med Mobilitetspaket 2, som för närvarande ligger på is, där öppningen av bussmarknaden ingår.