Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Telefonproblem

Kommunal Direkt - för frågor om ditt arbetsliv - går inte att nå via telefon just nu. Felsökning pågår. Du kan alltid mejla oss.
Stäng

Socialdemokraterna i Göteborg går till val på ett reformpaket som öronmärks till Kommunals medlemmar

Handslag mellan Anna Skarsjö och Ann-Sofie Hermansson
Foto: Simon Andersson
2018-08-29
Socialdemokraterna i Göteborg går till val på att driva frågor som är direkt kopplade till välfärdspersonalen. Bland annat ska alla med godkända betyg som fullgjort sin praktik på gymnasiets omvårdnads- och barnskötarprogram, garanteras anställning inom tre månader. Detta kommunicerades via ett handslag mellan kommunstyrelsens ordförande, Ann-Sofie Hermansson – och Kommunal Västs ordförande Anna Skarsjö.

Det var under ett frukostmöte i Kommunal Västs lokaler som företrädare för Socialdemokraterna framförde flera löften genom ett handslag med avdelningens ordförande. Handslaget innebar en rad förändringar för Kommunals medlemmar och är frågor Kommunals medlemmar i Göteborg har opinionsbildat för. Bland annat har flera nattarbetare tågat till stadshuset för att belysa vikten av att deras arbetsvillkor förbättras och företrädare för Kommunal har varit starkt kritiska till de många utköp som skett i Göteborgs stad – som främst drabbat just Kommunals medlemmar.

- Det här är ett jättepaket som arbetats fram inte minst till våra grupper. Det är så många av dessa frågor där våra medlemmar har tryckt på och den här kraften har kommit underifrån, säger Anna Skarsjö.

Reformpaketet – döpt till ”Handslag för landets bästa villkor i välfärden” – innebär, förutom att nattarbetstiden ska sänkas till 33 timmar i veckan och att inga välfärdsarbetare ska köpas ut i onödan, även en rad satsningar på Kommunals grupper. Bland annat vill Socialdemokraterna öronmärka åtskilliga miljoner till yrkesgrupper som har lägst lön, som till exempel stödassistenter, lokalvårdare och måltidsbiträden. Dessutom ska en fast tjänst erbjudas till alla elever bosatta i Göteborg - med godkända betyg som fullgjort sin praktik – på gymnasiets omvårdnads och barnskötarprogram, inom tre månader.

Kommunal är våra bästa ambassadörer när det handlar om yrkesskicklighet och yrkesstolthet. Ni uträttar ett fantastiskt jobb. Om inte ni är våra bästa ambassadörer kommer vi stå slätt. Ni vet vilka rekryteringsutmaningar vi står inför. Det är viktigt för Göteborg som attraktiv arbetsgivare. Ni pratar bäst om era yrken, berättade Ann-Sofie Hermansson.

Handslaget i korthet:
 

HANDSLAG FÖR LANDETS BÄSTA VILLKOR I VÄLFÄRDEN

- Inga onödiga utköp
Personalens kompetens måste stanna i Göteborgs välfärd. Inga välfärdsarbetare ska köpas ut i onödan!

- Garanterad anställning i välfärden
För att säkra bemanningen i välfärden vill vi erbjuda fast tjänst - till alla elever bosatta i Göteborg med godkända betyg och fullgjord praktik på gymnasiets omvårdnads- och barnskötarprogram - inom 3 månader. Välfärdsproffsen förtjänar fler kollegor.

- Rätt till kompetensutveckling på arbetstid
Vi vill satsa 40 miljoner per år för att erbjuda välfärdsproffsen kompetenshöjning på jobbet och för att vidareutveckla modellen för ett Hållbart arbetsliv. Exempelvis ska vårdbiträdet – om hen vill - kunna vidareutbilda sig till undersköterska på arbetstid. Alla förtjänar kompetensutveckling.

- Sveriges starkaste anställningstrygghet – inga otrygga anställningar i välfärden!
Om fyra år ska inte en enda välfärdsarbetare jobba på allmän visstid i Göteborgs Stad. Andelen timanställningar ska aldrig överstiga 5 %.  Medarbetare ska kunna känna sig trygga på jobbet. Därför får vi inte avskaffa den förstärkta anställningstryggheten.

- Höjda löner och mer resurser till välfärden
Resurser ska öronmärkas till de yrkesgrupper som har lägst lön i Göteborgs Stad – såsom lokalvårdare, måltidsbiträden och stödassistenter. Alla tjänar på ett mer jämlikt Göteborg.

- Mer återhämtning för nattarbetare
Heltidsmåttet för nattarbete ska sänkas till 33 timmar, i ett första steg, för att möjliggöra mer återhämtning för nattarbetande välfärdspersonal.

- Fria arbetskläder till alla välfärdsarbetare i behov
Göteborg ska vara en plats där alla får schyssta villkor. Alla yrkesgrupper i behov ska garanteras fria arbetskläder.

- Inga delade turer
Delade turer ska inte förekomma i Göteborgs stad. Schysstare scheman för alla!

 


 

Kategorier

Väst