Sektion Gislaved/Gnosjö överlämar personalmanifest till politiker


I mars 2019 bildade Kommunal sektion Gislaved/Gnosjö en strategigrupp. Upprinnelsen var det möte för medlemmar inom socialförvaltningen som samlade över 80 personer. Under mötet formerades gruppen vars syfte var att synliggöra medlemmars vardag på jobbet. Målet: att påverka politiker och tjänstemän till att prioritera verksamheterna inom socialförvaltningen.

På medlemsmötet i mars var det många som gav uttryck för en ohållbar situation på jobbet. Många delade med sig av historier från sin vardag på jobbet. Och alla var överens om att nu är det nog! Därför bildades Strategigruppen Gislaved/Gnosjö med syfte att bilda opinion kring medlemmarnas situation. Sedan dess har frågan hamnat på agendan i lokalmedia genom flera opinionsbildande texter samt reportage.

Kommunalplan blir Personalmanifest

Strategigruppen har undersökt styrande politikers planer och strategier för välfärden i Gislaveds kommun. Dokument som av många beskrivs som ”vackra och många ord utan betydelse”. Därför beslutade Strategigruppen att skriva om den så kallade Kommunplanen. I stället har gruppen nu formulerat ett personalmanifest.

Vi slogs och förbryllades över att Kommunplanen inte innehåller ett enda ord om medarbetarna i kommunen, säger sektionsordförande MayBritt Reljaninovic.

Det kunde gruppen inte låta bli att ändra på. Därför tog de Kommunplanen och skrev om den utifrån ett medarbetarperspektiv. För hur ska kommunen kunna bedriva sin verksamhet utan sina medarbetare? Hur ska de kunna vara en blomstrande kommun utan att se sin personal som den främsta tillgången?

Strategigruppen får stöd av Medborgargruppen i Gislaved

Bara månaden efter att Strategigruppen formerats startade initiativet Medborgargruppen i Gislaved. En Facebook-grupp som i dag består av över 2000 medlemmar. Gruppens initiativtagare är pensionärer som bestämt sig för att granska Gislaveds kommuns ekonomi. Arbetet pågår ännu och engagemanget är stort. Nu samlar gruppen till ett stort möte med äldreomsorgen i fokus. Över 600 personer möts i Torghuset i Smålandsstenar för att lyssna till och delta i möte. De inbjudna politikerna förväntas lyssna på personalen, de äldre, anhöriga och medborgare som samstämmigt ställer krav på förbättringar inom äldreomsorgen.

Undersköterskor ger sin bild av verkligheten

På ger undersköterskorna Lotta Roos och Susanne Hansson en gripande verklighetsbeskrivning av sin situation på jobbet.

Tjänster blir inte tillsätta, vi har ohållbara scheman, stressade kollegor som slutar och vi kan inte använda vår kompetens på rätt sätt, säger undersköterskan Lotta Roos.

Mötesledare Ruth Johannesson är tydlig med att personalen ges störst utrymme under mötet. Deras erfarenheter är viktigast för att få en sann bild av den rådande situationen.

Kravet: Se medarbetarna som den främsta tillgången

Sektionsordförande May-Britt Reljaninovic kliver upp och ger en bild av läget. En bild som bekräftar Lotta Roos och Susanne Hanssons beskrivningar.

- Vi får varje dag samtal från uppgivna medarbetare i kommunen, situationen är ohållbar, säger MayBritt Reljaninovic.

I samband med detta överlämnar hon Personalmanifestet till styrande politiker. Detta med en vädjan om att de ska läsa, ta till sig och inse att medarbetarna i kommunen är den främsta tillgången.

Se personalen som den främsta tillgången i att skapa världens bästa välfärd. Låt proffsen vara proffs, avslutar MayBritt Reljaninovic och anförandet möts av rungande applåder.

Personalmanifestet är skrivet av Strategigruppen Gislaved och utgår från Kommunplanen som styrande politiker tagit fram. Längre ner på sidan kan du ladda ner Personalmanifestet i sin helhet.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar