Satsa på personalens arbetsmiljö!


2016-12-27

Kommunal Kungälv har ett tips till politikerna som planerar besparingar i kommunens verksamheter - satsa på arbetsmiljöarbetet!

Publicerat i Kungälvsposten den 23 december 2016.

Politiken har beslutat om de besparingar som ska göras i verksamheter i Kungälvs kommun där Kommunals medlemmar arbetar. En åtgärd avser att sänka sjukfrånvaron. De bästa sättet att komma till bukt med det är att satsa på personalens arbetsmiljö. Säkerställ det genom att löpande arbeta tillsammans med de anställda i systematiskt arbetsmiljöarbete. Se till att vakanta tjänster blir tillsatta och sätt in vikarier när någon är sjuk.

Kommunal Kungälv

Kategorier

Dela sidan