Personalpolitiskt program i Kungälv


2015-09-18

Kungälvs kommunstyrelse beslutade den 16 september 2015 om ett personalpolitiskt program. Samtliga partier står bakom dokumentet.

Ulrika Winblad (S) har lett arbetet med att ta fram programmet och hon är mycket nöjd med resultatet. Personalfrågorna och kommunens ansvar som arbetsgivare har tidigare fallit mellan stolarna och ingen har haft ett helhetsgrepp om personalpolitiken, enligt Ulrika.

”Att programmet finns, dess innehåll och uppföljning, ger medarbetare och de fackliga organisationerna ett kraftfullt verktyg. Personalpolitiken blir ett strategiskt politiskt område och får en tydligare styrning. Även Kommunals medlemmar hamnar på den politiska agendan”.

Det personalpolitiska programmet lyfter bland annat tydligt fram fackligt engagemang som en resurs, även för arbetsgivaren. Kanske har Ulrika Winblads uppdrag som arbetsplatsombud för Kommunal bidragit till detta.

Förutom att programmet som antagits är en grund för att arbeta vidare med konkreta personalfrågor, är kommunstyrelsen också överens om att följa upp arbetet med personalfrågorna på ett strukturerat sätt. Hela området får helt enkelt en högre prioritet, något som ska märkas för alla anställda, oavsett arbetsplats och ställning i kommunen.

Kategorier

Dela sidan