Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Har du fått din inkomstförfrågan? I år kan du svara digitalt!

Betalar du rätt medlemsavgift?
Foto: Kommunal
2021-09-06
Från och med den 1 oktober i år (2021) ändrar vi hur medlemsavgiften räknas fram. Från den dagen baseras din avgift på din då aktuella månadsinkomst. Och det är bara grundlön eller ersättning före skatt som räknas, vi räknar inte längre in OB-tillägg eller övertidsersättning. Det blir mer rättvist för alla. Ännu en nyhet i höst, som rör den årliga inkomstförfrågan, är att du rapporterar in din inkomst digitalt på Mina Sidor. Många av er medlemmar har efterfrågat just att kunna svara digitalt, och vi är glada att nu kunna erbjuda det.

Från den 1 oktober i år förändrar vi sättet medlemsavgiften beräknas på. Nu kommer avgiften att baseras på din aktuella grundlön före skatt, utan ob-tillägg eller övertidsersättning. Om du har annan inkomst som ersätter lön, till exempel från a-kassan eller försäkringskassan, är det storleken på den ersättningen som avgör vilken medlemsavgift du betalar. 

Som inkomst räknas:

  • grundlön (du ska inte räkna med OB-ersättning eller övertidsersättning),
  • föräldrapenning,
  • sjukpenning, 
  • sjukersättning,
  • pension,
  • ersättning från a-kassan,
  • studiebidrag (men inte studielånsdelen),
  • heltidsarvode,
  • familjehemsersättning samt
  • avgångsvederlag.

Förändringarna som gäller hur avgiften ska räknas ut baseras på ett beslut i Kommunals högsta beslutande organ, kongressen, som fattades 2019. Det bestämdes också på samma kongress att den lägsta avgiftsnivån ska motsvara minst självkostnaden, alltså täcka de direkta kostnader som det innebär att vara medlem i föreningen. Det är för närvarande 140 kronor. 

Uppge din aktuella inkomst på Mina sidor 

Inkomstförfrågan skickas ut till alla medlemmar i Kommunal med start den 6 september, antingen via Kivra eller i din brevlåda. Från och med i år svarar du på den digitalt på Mina Sidor. Många har efterfrågat ett digitalt flöde, och vi är glada att nu ha en tjänst för detta. 

Nytt för i år är alltså att du ska uppge vilken månadsinkomst du har just nu. Detta gör också att du snabbt kan ändra din inkomst hos oss om din livssituation förändras. Om du har en varierande sysselsättningsgrad och timlön, räknar du istället ut ett bedömt genomsnitt under tre månader.

Uppge inkomst på Mina Sidor

 

 

 

Vill du veta mer? Här hittar du frågor och svar om inkomstförfrågan och medlemsavgiften.