Överenskommelse mellan Kommunal, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona angående covid-19


Mot bakgrund av att arbetsgivare behöver kunna fatta snabba beslut för att förhindra smittspridning av covid-19 har idag centrala parter träffat en överenskommelse. Överenskommelsen innebär att arbetsgivare kan fatta beslut om avstängning, som görs i syfte att förhindra spridning av covid-19, utan föregående överläggning med berört fackförbund.

Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller till och med 2020-08-31. Parterna kan förlänga överenskommelsen vid behov.

Vad innebär överenskommelsen?

Överenskommelsen innebär att arbetsgivare kan fatta beslut om avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av covid-19, utan föregående överläggning med berört fackförbund.

Vad innebär överenskommelsen för dig som är medlem i Kommunal?

Din arbetsgivare ska i samband med ett beslut om avstängning meddela dig hur länge avstängningen ska pågå. Din arbetsgivare ska också informera dig om vad som gäller under avstängningen.

Avstängning kan ske för högst 30 dagar i sänder och under avstängningen behåller du dina avlöningsförmåner. Avstängningen kan förlängas om det krävs.

Vad innebär en avstängning?

Under en avstängning ska du stå till din arbetsgivares förfogande. En avstängning innebär alltså inte att du är ledig. Om det är möjligt ska du utföra arbetsuppgifter som kan skötas på distans. Din arbetsgivare kan med kort varsel avbryta en avstängning och om så sker ska du återgå i arbete.

Om du blir sjuk under en avstängning?

Om du blir sjuk under avstängningen ska den brytas och frånvaron hanteras som sjukledighet. Sjuklön utgår då som vanligt för de första 14 dagarna. Från och med dag 15 i sjukperioden kan arbetstagaren få sjukpenning från Försäkringskassan.

Observera att karensavdraget tillfälligt slopats. Det gäller i en och en halv månad från och med den 11 mars 2020, med möjlighet till förlängning. Det innebär att man som anställd i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

Kan jag få smittbärarpenning?

Du kan under vissa förutsättningar få smittbärarpenning från Försäkringskassan. Om du beviljas smittbärarpenning utgår inte avlöningsförmåner från din arbetsgivare.   

Har du frågor? Kontakta din sektion eller Kommunal Direkt.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar