Otillräcklig sommarbemanning i äldreomsorgen


Ny enkät från Kommunal visar – närmare 80 procent säger att bemanningen var antingen otillräcklig eller katastrofal i sommar.

Bild på medlem i Kommunal
Foto: Kommunal

Bakgrund

Information om enkätundersökningen:  285 fackliga representanter i kommuner (en per kommun) uppmanades mellan 22 augusti och 31 augusti 2022 via e-post att svara på en webbaserad enkät. Efter 2 påminnelser hade 59 procent svarat (168 svarande / 285 mottagare).

Hur bedömer du att bemanningen varit i din kommuns äldreomsorg under juni-augusti i år?

I enkäten ställs frågan ”Hur bedömer du att bemanningen varit i din kommuns äldreomsorg under juni-augusti i år”?

Bara 4 procent av svarande anser att bemanningen på sommaren har varit bra. 79 procent anser att bemanningen har varit antingen otillräcklig eller katastrofal på sommaren. 15 procent anser att bemanningen har varit okej. 

Hur bedömer du att bemanningen varit i din kommuns äldreomsorg under juni-augusti i år? 

Vi bad fackliga representanter att jämföra sommarbemanningen med situationen i fjol (sommar 2021). Bara 5 procent anser att situationen var bättre i år. 24 procent av svarande anser att den var lika. 67 procent av svarande anser att sommarens bemanningssituation var sämre i år än i fjol. 

Hur har tillgången till sommarvikarier varit i år jämfört med förra sommaren?

I enkäten ställs frågan om tillgången till sommarvikarier. 78 procent av svarande anser att det har varit svårare att rekrytera vikarier. 16 procent anser att det har varit ungefär samma situation. Bara 2 procent anser att det har varit lättare att få tag på sommarvikarier.


Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar