Om medlemmarnas inställning till och förväntningar på ny teknik


2021-03-11

Introduktionen av ny teknik på arbetsplatserna påverkar Kommunals medlemmar allt mer. I två rapporter reder vi ut dels vad medlemmarna har för inställning till ny teknik och dels hur deras förväntningar på den ser ut.

Undersköterska vid en dator.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Rapporterna Vem är orolig för ny teknik? och Höga förväntningar på ny teknik innehåller resultatet från en undersökning där drygt 1 000 medlemmar har svarat på frågor om sina erfarenheter och sin inställning till ny teknik (automatisering, förändrade planerings- och rapporteringsrutiner, organisering av arbetet och nya arbetsformer). Rapporterna är del i ett nordiskt samarbete med Fagforbundet, Kommunals systerförbund i Norge.

Höga förväntningar på ny teknik

Medlemmarnas svar visar att en framgångsrik digitalisering kräver att politiker och arbetsgivare ändrar sitt förhållningssätt. Bristen på ett medarbetarperspektiv innebär att digital teknik riskerar att förstärka befintliga problem i verksamheten. Dagen situation med en obalans mellan krav och resurser i arbetet bidrar till dålig arbetsmiljö och hög sjukfrånvaro.

För att teknik ska uppfylla de högt ställda förväntningarna krävs att de som idag utformar och beställer de tekniska systemen lär sig arbetsprocesserna och inkluderar olika typer av användare i behovsanalysen, vilket inkluderar både medarbetare och medborgare. Det förutsätter även att politikerna har förtroende och tillit till att medarbetarna är bäst på att avgöra på vilket sätt medborgarnas individuella och varierande behov kan bli tillgodosedda.

Höga förväntningar på ny teknik är den andra rapporten som redovisar resultat från en undersökning om medlemmarnas inställning till ny teknik. Rapporten visar att medlemmarna inte anser att ny teknik uppfyller de högt ställda förväntningarna om ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö. Den innehåller också förslag på insatser som kan bidra till utformningen av tekniska lösningar som stärker utvecklingen av verksamheten ur medarbetarnas och medborgarnas perspektiv.

På Dagens Samhälles opinionssida har rapportens författare, Anna Spånt Enbuske, och Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef på Kommunal skrivit debattartikeln "Brist på delaktighet leder till sämre digital utveckling".

Anna Spånt Enbuske och Lisa Bondesson pratar också om rapporten i Aging 2.0, en podcast från Digital i dag som du hittar på Spotify.

Anna Spånt Enbuske har också kommenterat rapporten i ett inlägg på Utredarbloggen.

Vem är orolig för ny teknik?

Rapporten bekräftar att introduktionen av ny teknik i form av digitala lösningar påverkar medlemmarnas arbeten. Det ställer i sin tur krav på ett livslångt lärande med kontinuerliga utbildningsinsatser där lagstiftarna, arbetsgivar- och fackliga organisationer har ett gemensamt ansvar.

Undersökningen visar att medlemmarna har hög motivation för kompetens- och yrkesutvecklingsinsatser. Men samtidigt saknar många arbetsgivare strukturer för genomförandet. Här har den Nordiska modellen, med sitt trepartssamarbete, en viktig roll för omställningen på arbetsmarknaden.

Frågorna som ställts till medlemmarna i rapporten "Vem är orolig för ny teknik?" bygger på en tidigare medlemsundersökning av det norska Fagforbundet. När ny teknik bidrar till förändrade arbetsuppgifter och utveckling av verksamheten, blir frågan om livslångt lärande allt viktigare under arbetslivet.

I samband med publiceringen av rapporten ”Vem är orolig för ny teknik?” genomförde Kommunal tillsammans med det norska Fagforbundet ett webbinarium i mars 2021.

Undersökningen visar att ny teknik bidrar till förändrade arbetsuppgifter och utveckling av verksamheten i både Sverige och Norge, vilket innebär att frågan om livslångt lärande blir allt viktigare under arbetslivet. Här har den Nordiska modellen, med sitt trepartssamarbete, en betydelsefull roll för omställningen på arbetsmarknaden.

Vid webbinariet medverkade Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal, Anna Spånt Enbuske, utredare Kommunal och Kurt Rønning, biträdande chef för Yrkessektionen hälsa och social omsorg Fagforbundet. Hilde Wisløff Nagel på Tankesmien Agenda var moderator.

Kategorier

Dela sidan