Ny överenskommelse för ökad anställningstrygghet - Fremia Hälsa, vård och omsorg


2022-09-16

Fremia Hälsa, vård och omsorg | Kommunal har träffat en överenskommelse med Fremia, som innebär förändringar i kollektivavtal gällande allmänna anställningsvillkor på avtal Fremia HVO. Ändringarna i kollektivavtalet gäller från och med den 1 oktober 2022, och innebär förbättringar för dig som anställd.

Illustration som föreställer handskakning.
Foto: Kommunal

Vad innebär överenskommelsen?

Det blir förändringar som följer med lagändringarna per den 1 oktober 2022. Framför allt innebär det att anställningsformen Allmän visstidsanställning (AVA) ersätts med särskild visstidsanställning (SÄV). I och med detta sänks konverteringstiden för den anställningsformen till 12 månader. Det betyder att du som varit anställd på SÄV kan få en tillsvidareanställning snabbare .

Det kommer även en sammanräkningsregel som innebär att om du haft tre eller flera SÄV-anställningar under en månad räknas tiden mellan dem också när konverteringstiden ska räknas ihop.

Man kommer att få tillgodoräkna sig sina intjänade dagar i Allmän visstidsanställning (AVA) från och med den 1 mars 2022 till och med den 30 september 2022 när det gäller beräkning av konverteringsdagar samt företrädesrätten.


"Förbättrade regler tillämpas nu fullt ut"

— Det är viktigt för Kommunal att vi har konkurrensneutrala avtal och efter konstruktiva förhandlingar har vi landat ännu en viktig pusselbit. Nu kommer de förbättrade reglerna om särskild visstidsanställning (SÄV) att tillämpas fullt ut. Det innebär att medlemmarna som jobbar inom HVO på Fremias avtalsområde får likvärdiga villkor som på övriga arbetsmarknaden, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

Frågor och svar om överenskommelsen

Vad gäller anställningsskyddet inom Fremia Hälsa, vård och omsorg kommer de förändringar som följer med lagändringen 1 oktober 2022 att gälla. Det betyder att anställningsformen ”allmän visstid” försvinner och ersätts av ”särskild visstidsanställning”. Konverteringstiden sänks därmed till 12 månader för särskild visstidsanställning (SÄV). Tiden för konvertering av vikariat är 24 månader.

Det blir ett antal förändringar som följer med lagändringarna per den 1 oktober 2022. Framför allt innebär det att anställningsformen ”allmän visstid” ersätts med ”särskild visstid” (SÄV). I och med detta sänks konverteringstiden för den anställningsformen till 12 månader. Det betyder att du som varit anställd på särskild visstidsanställning (SÄV) har rätt till en tillsvidareanställning efter 12 månader. Med detta kommer även en sammanräkningsregel som innebär att om du haft tre särskilda visstidsanställningar under en månad räknas tiden mellan dem också när konverteringstiden ska räknas ihop.

Dela sidan