Nu sänker vi avgiften!


2022-06-17

En fackförening byggs av sina medlemmar. Ju fler som är med, desto starkare är vi, på arbetsplatsen, vid förhandlingsbordet och i samhällsdebatten. Medlemskapet i facket ska vara värdefullt och ge all den trygghet, koll och utveckling som du behöver. Och det ska vara till ett rimligt pris. Många medlemmar har efterfrågat en enklare avgiftsmodell och en lägre avgift, och nu är det dags!

Piktogram röd ballong med texten "nu sänker vi avgiften".
Foto: Kommunal

Redan från den 1 september kommer medlemsavgiften att sänkas. Alla medlemmar får sänkt avgift. Även den lägsta nivån sänks, men bara marginellt eftersom den bygger på självkostnad. I stället för sex olika inkomstintervall kommer det att vara fyra, vilket gör att medlemsavgiften höjs mer sällan under arbetslivet.

– Jag är väldigt glad att kongressen och förbundsstyrelsen nu har fattat beslut om att vi ska sänka avgiften och förenkla modellen. Nu kan fler gå med i Kommunal och det behövs för att vi ska kunna bygga facklig styrka, säger Jessica Leiding, nyvald förbundssekreterare i Kommunal.

Bra tillfälle att sänka

Kommunal ska inte ta ut högre avgift än vad som behövs för att bedriva bra och relevant facklig verksamhet. Under 2021 införde vi en digital inkomstförfrågan. Tack vare den är det betydligt fler medlemmar som betalar rätt avgift, baserat på sina aktuella inkomster.

Samtidigt har de senaste årens pandemi drivit på den tekniska utvecklingen inom Kommunal och organisationen har fått nya verktyg och arbetssätt som gör arbetet mer kostnadseffektivt. Dessa saker gör att det nu finns utrymme för att sänka medlemsavgiften.

Så blir avgiften från den 1 september

Precis som tidigare bestäms din medlemsavgift av din aktuella grundlön, utan ob-tillägg eller övertidsersättning.

Nivå 1: Du tjänar 0-10 000 kr i månaden

  • Medlemsavgiften är 138 kr/månad

Nivå 2: Du tjänar 10 001 - 21 682 kr i månaden

  • Medlemsavgiften är 245 kr/månad

Nivå 3: Du tjänar 21 683 - 34 766 kr i månaden

  • Medlemsavgiften är 370 kr/månad

Nivå 4: Du tjänar 34 767 kr eller mer i månaden

  • Medlemsavgiften är 495 kr/månad

Dessutom har förbundsledningen fått i uppgift att ta fram ett förslag på, och utreda om stadgarna skulle tillåta, en ”ideologisk medlemsavgift” som är högre (som tidigare nivå 6). Den nivån skulle gälla de medlemmar som är anställda på Kommunal, alltså ombudsmän, och övriga på frivillig basis.

Samma trygga medlemskap

Ingenting är förändrat i medlemskapets innehåll. Fortfarande ingår ett av marknadens bästa försäkringspaket, med bland annat hemförsäkring och olycksfallsförsäkring. Självklart får du råd och hjälp om något händer på jobbet, stöd inför lönesamtal, medlemsutbildning och en rad andra förmåner som bara gäller dig som är medlem. Läs mer om vad som ingår i medlemskapet här.

Mina Sidor kan du gå in och meddela oss din inkomst. Om du har frågor som rör avgiften eller ditt medlemskap är du välkommen att kontakta din sektion eller Medlemscenter, men titta gärna först under frågor och svar om du hittar det du söker där.

Frågor och svar om sänkt medlemsavgift 2022

Det har funnits en önskan om att kunna sänka avgiften länge. Till årets kongress kom det in många motioner om lägre avgift. De senaste årens pandemi drivit på den tekniska utvecklingen inom Kommunal och organisationen har fått nya verktyg och arbetssätt som gör arbetet mer kostnadseffektivt, och digital inkomstförfrågan har gjort att fler medlemmar betalar rätt avgift. Dessa saker gör att det finns utrymme att sänka avgiften nu.

Förändringarna gäller från den 1 september 2022.

Medlemsavgifterna går till att finansiera hela Kommunals fackliga verksamhet, allt från centrala förhandlingar till verktyg för arbetsplatsombud. Hur verksamheten ska se ut och därigenom hur stor avgiften ska vara beslutas av medlemmarna på kongress och förbundsmöten och genom förbundsstyrelsen. Det är alltså medlemmarna i Kommunal som genom den demokratiska processen beslutar vad det ska kosta att vara med.

Jo, det är det, om du har en lägre inkomst som gör att du hamnar i en lägre avgiftsnivå. Tidigare fanns det regler om att du hamnade i en särskild nivå automatiskt om du var sjukskriven eller arbetslös, men sedan 2021 är det istället din inkomst som styr. Så logga in på Mina Sidor och justera din inkomst där

Här kan du läsa om vad som gäller när du studerar.

Nytt för i år är att förbundet enligt ett kongressbeslut ska utreda möjligheterna att införa ett nytt studerandemedlemskap.

Kommunals kongress 2019 beslutade att det är rimligt att den lägsta avgiftsnivån åtminstone ska täcka kostnaden som varje medlem har.

Du loggar in på Mina Sidor och uppger vilken månadsinkomst du har just nu. Detta gör också att du snabbt kan ändra din inkomst hos oss om din livssituation förändras. Om du har en varierande sysselsättningsgrad och timlön, räknar du istället ut ett bedömt genomsnitt under tre månader.

Kategorier

Dela sidan