Mats Åke fick arbetsgivaren att lyfta lokalvårdarnas arbetsmiljö


2017-05-02

Ibland kan man nå långt genom att få arbetsgivaren att förstå vad personalen behöver för att må bättre på arbetet.

Mats Åke, arbetsmiljösamordnare i sektion Göteborgs utbildningsförvaltning, har tillsammans med Kommunals skyddsombud tagit fram ett konkret underlag till arbetsgivaren Göteborgs stad om hur lokalvårdarnas arbetsmiljö kan förbättras.

Undersökningar visar att axel-, rygg- och nackskador är vanligt bland lokalvårdare. Det är också en yrkesgrupp med långa sjukskrivningar. Mats Åke bestämde sig för att fördjupa sig i detta och vad som kan göras för att minska arbetsskadorna hos lokalvårdarna. Inom sina studier på Arbetsmiljöhögskolan skrev han därför en uppsats om städyta och ergonomi.

I samarbete med skyddsombuden Seniha Razanica och Sadia Omer Zubier gjorde Mats Åke sedan en skrivelse till arbetsgivaren med en rad konkreta exempel och förslag på förbättringar, till exempel

  • Att arbetsledaren har utbildning i beräkningen av städytor utifrån städytans svårighetsgrad samt ett ergonomisk arbetsätt
  • Ergonomiska och kemitekniska städutbildningar för alla lokalvårdare
  • Friskvård i form av rörelseträning, yoga eller liknande
  • Inflytande - skapa strategier för hur arbetsledare och medarbetare hittar bra beslutsvägar för den gemensamma arbetsplatsen
  • Att de olika verksamheterna underlättar för varandra, som att lärare eller elever sätter upp stolarna, suddar tavlan etc
  • Yrkesträffar där lokalvårdare, arbetsledare, servicechefer, personal från HR, skyddsombud och centralt fackliga från Kommunal deltar

Arbetsgivaren var snabbt med på notorna och kallade Mats Åke och Seniha Razanica till ett första möte. I april 2017 genomfördes en mycket uppskattad utbildningsdag för alla lokalvårdare på stadens gymnasieskolor och deras chefer. Dagen innehöll information om hur man arbetar ergonomiskt, men också om hur man har kul på jobbet.

Det här är en bra början för ett fortsatt, långsiktigt arbete för lokalvårdarnas arbetsmiljö och hälsa,


säger Mats Åke som är nöjd med att ha fått igång det här viktiga arbetet.

Under april 2017 genomförde Kommunal en särskild insats för att utvärdera och förbättra arbetsmiljön för medlemmarna inom lokalvården.

Dela sidan