Facklig framgång: Marcus och Christopher förbättrade arbetsmiljön!


2019-11-06

Efter facklig samverkan har personalen på korttidsboendet där Marcus och Christopher jobbar fått bättre arbetsmiljö. De påtalade risker i jobbet för sin chef och har nu fått beviljat dubbelbemanning när verksamheten kräver och de får tillgång till företagshälsovård och handledning via jobbet.

Facklig framgång i Skövde
Foto: Kommunal

Marcus och Christopher arbetar som stödassistenter på ett korttidsboende. Hit kommer barn och ungdomar mellan sex och tjugo år för fritids efter skolan eller för korttidsvistelse. Barnen och ungdomarna som kommer hit behöver trygghet och kontinuitet. Det är ett jobb som emellanåt kan vara väldigt utmanande och det skrivs många tillbud. Både Marcus och Christopher tycker om sina jobb.

- Jobbet är utmanande ibland, men det gör det också omväxlande. Och man lär sig så mycket av barnen och ungdomarna, säger Christopher.

Utgår ifrån brukaren

På korttidsboendet utgår man alltid ifrån brukaren och anpassar verksamheten utifrån vem som vistas där för tillfället.

- Man vill liksom kunna gå hem och känna att idag har kunnat ge de här ungdomarna trygghet, då känns det gott, säger Marcus.

För att vistelsen ska bli så bra som möjligt för brukaren är också personalens arbetsmiljö viktigt.

- Det som gör vår arbetsmiljö bättre blir också bra för brukaren, säger Christopher. Vi har en bra sammanhållning i personalgruppen och det gör också att vi kan göra vårt jobb bästa sätt.

De fackliga framgångarna

Efter Christophers och Marcus fackliga arbete får alltså alla på arbetsplatsen tillgång till företagshälsovård och handledning vid behov. Man har också påtalat risken med ensamarbete och fått beviljad dubbelbemanning när det krävs. Christopher har också sett till att jourrummet, där personalen övernattar vid jourarbetet, fått en dusch.

Viktigt med aktiva arbetsplats- och skyddsombud

- Det finns så många fördelar med att ha aktiva arbetsplats- och skyddsombud på sin arbetsplats alltså, det kommer ständigt nya utmaningar och situationer som vi ska hantera och då är det bra att vi vet hur vi ska lyfta utmaningarna här på vår arbetsplats, säger Marcus.

Christopher har varit fackligt förtroendevalt arbetsplatsombud och nu har Marcus uppdraget. De har båda lyft saker med sin chef och på så sätt kunnat göra arbetsmiljön bättre för personalen. De lyfter båda fram vikten av att ha en god dialog med sin chef.

- Vi har verkligen jobbat på dialogen med chefen, och det har gett resultat. Vi har bra inflytande över jobbet och får tillgång till det stöd som vi kan behöva i vår yrkesroll när arbetet blir fysiskt eller psykiskt tungt. Vi vet också vad som fungerar i verksamheten och det är chefen bra på att ta tillvara, säger Marcus.

Dela sidan