LO-TCO Räddskydd utverkade till våra medlemmar 2015


2016-09-01

"Genom att företräda Medlemmar i domstol upprätthåller vi respekten för reglerna på arbetsmarknaden och ser till att enskilda arbetstagare kan häva sina rättigheter" Dan Holke chefsjurist och VD på LO-TCO´s Rättsskydd

Så har nu årets redogörelse från LO-TCO´s Rättsskydd kommit, LO-TCO´s Rättsskydd är den instans som våra arbets- och försäkringsärenden hamnar hos när vi själva drivit det inom Kommunal men inte lyckas kommit överens och fåt igenom våra krav.

Många av de frågor vi har det driver våra lokala fackliga företrädare och ombudsmänlokalt eller om frågan inte lösts lokalt så kan det drivas centralt från förbundskontorets ombudsmän med stöd av förbundets jurister. Den sista instansen kan då bli LO-TCO´s Rättsskydd, det innebär att de siffror LO-TCO´s Rättsskydd visar bara ett litet axplogg av de pengar som våra medlemmar får ut, redan lokalt och centralt så får många medlemmar ut ekonomiska kompensation för att arbetsgivare inte följt gemensamma lagar och kollektivavtal eller att det är försäkringsärenden där våra medlemmar inte har fått ut rätt ersättningar.

Den som säger att facket har tjänat sin roll hävdar jag har fel, arbetsgivarna har aldrig varit organiserad i så hög grad som nu, men de har fått oss arbetstagare att tro att vi klarar oss själv!

Dessa siffror styrker och min uppfattning när LO-TCO´s Rättsskydd utverkade 44 291 000 kronor till Kommunal och dess medlemmar, så drygt 44 miljoner! Kommunal överlämnade 152 nya ärenden under 2015, för alla LO-förbunden så lyckades Rättsskyddet få ut ersättning på nästan 151 miljoner.

Den dagen den siffran är närmare 0 och de lokala och centrala förhandlingarnas siffra också är närmare 0, den dagen kan jag också hålla med om att facket har spelat ut sinn roll, men just nu så är vi långt ifrån där.

"I förändringens tid är behovet av trygghet och stabilitet som allra störst. Bara trygga människor vågar och orkar utveckla positiv energi" citat från Dan Holke, chefsjurist och VD på LO-TCO´s Rättsskydd och det är ett citat som även jag kan skriva skriva under på.

Maritha Mähler
Ordförande
Kommunal Mellersta Norrland

Dela sidan