Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kurs vid Nordiska folkhögskolan i Genève 2017

Karl-Petter Thorwaldsson och Claudia Pederini.
Claudia Pederini, Kommunal Majorna-Linné, deltog i Geneveskolan 2015. Där träffade hon LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.
Foto: Privat
2016-11-18
Nordiska folkhögskolan i Genève syftar till att öka kunskapen om globalisering och internationalisering inom nordiska fackliga organisationer och folkrörelser och till att stärka det nordiska samarbetet. LO delar ut sex stipendier för studier, ansök till Kommunal Väst senast den 28 november.

Nordiska folkhögskolan i Genève startade 1931. Skolans utåtriktade verksamhet utgörs av en årlig kurs som samlar deltagare från Island, Sverige, Norge, Finland, Danmark och Grönland. Under cirka tre veckor i juni följer deltagarna FN-konferensen om arbetslivsfrågor vid ILO i Genève. En förkurs på fem dagar i april samt ett mellanliggande distansarbete på nätet.

Skolan är öppen för alla, men vänder sig främst till unga aktiva medlemmar (§3 i skolans stadgar).

Målet med kursen är att öka kunskapen om internationellt samarbete och internationellt regelverk, ILO och andra internationella organisationer, stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt, samt att öka gemenskapen inom Norden och den ömsesidiga språkförståelsen.

Kursens upplägg 2017

Förkurs för de svenska deltagarna den 29-30 mars på Runö konferensgård norr om Stockholm. Förkursen fortsätter den 30 mars-2 april 2017 då deltagarna från de andra nordiska länderna anländer.

Distansarbete på nätet under april-maj, cirka 30 timmars distansarbete.

Huvudkurs i Schweiz, Genève och Rolle den 1-19 juni.
En stor del av kursen består av arbete i projektgrupper. Därför är det viktigt att deltagarna har erfarenhet av frivilligt studiearbete. Deltagarna bör även ha ett dokumenterat intresse för nordiska, internationella och fackliga frågor, antingen genom att ha deltagit i studiecirklar eller kurser i dessa ämnen.

Kommunal genomför en förträff på förbundskontoret innan förkursen på Runö 29 mars-2 april 2017 med den/de som antagits till kursen. Vi återkommer med vilken dag det blir.

Stipendier

LO delar ut sex stipendier för studier vid Genèveskolan enligt följande villkor:

Stipendiet täcker kursavgiften som årligen fastställs av Genèveskolans styrelse. För 2017 är avgiften 32 000 kronor. I kursavgiften ingår kostnader för kost och logi samt resor till och från kursen.

Förkunskaper

Föreläsningar och inläsning sker till stor del på engelska. Inom kurskollektivet används respektive modersmål med undantag av finskspråkiga finländare, islänningar och grönlänningar som måste förstå och göra sig förstådda endera på danska, norska eller svenska.

Ansökan

Ansökan om stipendium skickas Kommunal Väst vast@kommunal.se senast 28 november 2016. Avdelningen utser bland de sökande vem/vilka man föreslår att ge stipendium avseende utbildningsarvode och resekostnad för förträff på förbundskontoret, förkurs på Runö, samt utbildningsarvode och traktamente för huvudkursen den 1-19 juni 2017.

De sex nominerade som LO:s styrelse beslutar ge stipendier till, anmäls därefter slutligen till Nordiska folkhögskolan i Genève som fastställer de slutliga deltagarna. De som slutligen antas till Genèveskolan meddelas detta via Nordiska Folkhögskolan i Genève.

Kategorier

Väst