Kommunals prioriterade frågor vann på Socialdemokraternas partikongress


Redan halvvägs in i den socialdemokratiska partikongressen kunde vi konstatera att Socialdemokraterna ställt sig bakom samtliga tre frågor som Kommunal prioriterat; rätt till arbetskläder, avskaffa allmän visstidsanställning samt legitimation för undersköterskor.

Så – vad var resultatet?


• Socialdemokraterna ser det som självklart att lagkrav på arbetskläder innebär att arbetsgivaren ska stå för dem. Efter diskussioner på kongressen skärptes skrivningarna i partistyrelsens utlåtande. Arbetsmiljöverket har i uppdrag att ändra i de föreskrifter som krävs.
• Kommunals krav att anställningsformen allmän visstid ska avskaffas hade Socialdemokraterna ställt sig positiva till redan inför kongressen. Men, efter krav från flera av ombuden med medlemskap i Kommunal, blev skrivningen i Socialdemokraternas politiska riktlinjer ännu tydligare: "Vi vill avskaffa allmän visstid."
• Legitimation för undersköterskor ses över. Efter ganska tuffa samtal står det nu med i deras politiska riktlinjer att man ska utreda hur undersköterska kan bli en skyddad yrkestitel/yrkeslegitimation.

- Att på det här viset kunna bocka av alla våra tre prioriterade frågor känns självklart väldigt bra. Framförallt eftersom vi valde dessa tre just på grund av deras stora betydelse för medlemmarna i Kommunals vardag och arbetsvillkor. Utan att rangordna vikten mellan frågorna så känns det extra roligt med framgången kring lagstadgade arbetskläder – det är en fråga som drivits av medlemmar i Kommunal sedan 90-talet. Otroligt roligt att få vara med och – äntligen – avgöra denna fråga som borde vara så självklar, säger Tobias Baudin, ordförande i Kommunal.


Ytterligare ett besked från S-kongressen är värt att nämna eftersom det har stor betydelse för medlemmarna i Kommunal. Det handlar om ställningstagandet kring välfärden och vinstfrågan. På måndag förmiddag röstade kongressen för en text så att det nu tydligt framkommer att Socialdemokraterna anser att det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg.


- Jag ser det som viktig framgång för den facklig-politiska samverkan vi har. Syftet är ju att det ska gynna medlemmarna, och de här fyra besluten gör det väldigt tydligt. Det var många ombud på kongressen som är kommunalare och de såg till att fokus i frågorna var sådant som spelar roll för medlemmarna i Kommunal. Nu gäller det att vi allihop ligger på och ser till att besluten också blir genomförda, avslutar Tobias Baudin.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar