Kommunal släpper ny rapport ”Rätten att reglera vinster i välfärden – en juridisk analys”


Idag presenterar Kommunal rapporten ”Rätten att reglera vinster i välfärden – en juridisk analys”. Rapporten har tillkommit som svar på att Svenskt Näringsliv argumenterat för att det vore rättsligt omöjligt att reglera välfärdsvinsterna. I rapporten klarläggs att så inte är fallet utan att det alltjämt är politikerna som har ansvar och makt att bestämma hur skattemedel ska användas.

- Återkommande hävdar man från företagarhåll att svenska politiker är bakbundna av Europakonventionen och EU-rätten. Men när man analyserar juridiken närmare så finns inga sådana hinder. Frågan om vinster i välfärden är politisk, inte juridisk, säger Kommunals jurist Oskar Taxén som tillsammans med juristen Anton Östros skrivit rapporten.

I rapporten presenteras en modell för hur välfärdsvinster kan regleras, med nationella branschvisa tillstånd där riksdagen beslutar om från vilka branscher som värdeöverföringar till ägare ska tillåtas och på vilka nivåer.

- Det är viktigt att analysera frågan om vinstdrift branschvis. Det är stor skillnad på ett företag som driver ett sjukhus eller ett företag inom personlig assistans. Bedömningen av i vilka branscher som vinstdrift bör tillåtas är dock inte en fråga för jurister utan för politiker, säger Oskar Taxén.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar