Kommunal släpper ny rapport ”Rätten att reglera vinster i välfärden – en juridisk analys”


2016-11-02

Idag presenterar Kommunal rapporten ”Rätten att reglera vinster i välfärden – en juridisk analys”. Rapporten har tillkommit som svar på att Svenskt Näringsliv argumenterat för att det vore rättsligt omöjligt att reglera välfärdsvinsterna. I rapporten klarläggs att så inte är fallet utan att det alltjämt är politikerna som har ansvar och makt att bestämma hur skattemedel ska användas.

- Återkommande hävdar man från företagarhåll att svenska politiker är bakbundna av Europakonventionen och EU-rätten. Men när man analyserar juridiken närmare så finns inga sådana hinder. Frågan om vinster i välfärden är politisk, inte juridisk, säger Kommunals jurist Oskar Taxén som tillsammans med juristen Anton Östros skrivit rapporten.

I rapporten presenteras en modell för hur välfärdsvinster kan regleras, med nationella branschvisa tillstånd där riksdagen beslutar om från vilka branscher som värdeöverföringar till ägare ska tillåtas och på vilka nivåer.

- Det är viktigt att analysera frågan om vinstdrift branschvis. Det är stor skillnad på ett företag som driver ett sjukhus eller ett företag inom personlig assistans. Bedömningen av i vilka branscher som vinstdrift bör tillåtas är dock inte en fråga för jurister utan för politiker, säger Oskar Taxén.

Dela sidan