Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kommunal ser oerhört allvarligt på sexuella trakasserier – ärendet inom bolaget Lyran hanterades skyndsamt

2016-01-16
Aftonbladet skriver idag om en chef inom bolaget Lyran som trakasserade anställda sexuellt. Kommunal vill med anledning av det göra följande förtydligande.

Det aktuella fallet hanterades omedelbart när Kommunal fick kännedom om det, enligt konstens alla regler.

Kommunal ser oerhört allvarligt på sexuella trakasserier. Vi har riktlinjer för hur kränkande särbehandling och sexuella trakasserier ska bemötas. Vi mäter kränkande särbehandling varje år i en medarbetarenkät. Våra chefer får arbetsmiljöutbildning där frågan om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier tas upp.

Att motarbeta alla former av kränkande särbehandling är en av de viktigaste uppgifterna för oss som fackförbund, inte bara när medlemmar drabbas utan även internt i Kommunal.