Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kommunal om arbetsmarknadspolitik – en strategi för Kommunals arbete

2015-12-21
Kommunal företräder medlemmarna när det gäller lön, arbetstider, arbetsmiljö och andra villkorsfrågor. Men det är också viktigt att bevaka villkoren för alla på arbetsplatsen, oavsett anställningsform eller eventuellt arbetsmarknadspolitiskt program. Uppdraget är att agera på ett klokt sätt för medlemmar, blivande medlemmar och för verksamhetens kvalitet.

För att förhindra konkurrens med löner måste Kommunal måste tillvarata inte bara medlemmarnas intressen utan även påverka villkoren för de som är arbetslösa, deltar i program eller helt enkelt inte kommit in på arbetsmarknaden. Det kan handla om unga, nyanlända till Sverige eller personer som varit sjukskrivna.

En aktiv arbetsmarknadspolitik är viktig för medlemmarna i Kommunal, för välfärden och för välfärdens kvalitet. Kommunal har ingen egen arbetsmarknadspolitik, uppdraget är att bevaka villkoren för alla på arbetsplatsen.

Samtidigt som arbetslösheten generellt sett är hög i Sverige vet vi att det kommer att ske en stor generationsväxling inom välfärdstjänsterna de närmaste åren. Många kommer att gå i pension och ska ersättas av nya medlarbetare. Utöver generationsväxlingen behöver bemanningen i många välfärdstjänster öka. Fram till 2023 behöver kommuner och landsting rekrytera närmare 13 000 undersköterskor och vårdbiträden och 2 000 barnskötare – per år.

Om outbildad personal rekryteras för att fylla behoven kommer löneutvecklingen att hållas tillbaka och anställningsvillkoren hållas tillbaka. Kommunal vill förhindra lönedumpning genom att bevaka så att det finns fungerande arbetsmarknadspolitiska åtgärder och god ersättning till alla som deltar i insatser. För att medlemmarna i Kommunal ska få nya kompetenta arbetskamrater krävs förutom en aktiv arbetsmarknadspolitik även kontinuerliga utbildningsinsatser i arbetslivet.

Kategorier

Rapporter