Kommunal har tillsammans med SKR, Sobona och de övriga fackliga organisationerna i kommunsektorn gjort en gemensam utvärdering av krislägesavtalet.


2021-11-29

Krislägesavtalet träffades av parterna med hela andra kriser för ögonen, inte minst de stora skogsbränderna. Parterna tog redan då beslut om att en utvärdering skulle göras när avtalets aktiverats första gången, den utvärderingen är nu gjord. 

Bilden föreställer Johan Ingelskog avtalssekreterare Kommunal
Johan Ingelskog avtalssekreterare Kommunal
Foto: FOTO: Fredrik Sandin Carlson

- Utvärdering har visat hur viktiga medlemmarna i Kommunal har varit under pandemin och samtidigt belyst vilken enorm press medlemmarna har fått utså och vilket stort arbete de genomfört. Det är positivt att alla parter har en samsyn kring resultatet i utvärderingen, att medlemmarna i Kommunal har varit ovärderliga säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal

Vi kan konstatera att Krislägesavtalet innebar en tuff arbetsmiljö för medlemmarna i Kommunal, men att avtalet var helt avgörande för att klara bemanningen under pandemin. Medarbetare som under lång tid arbetat på avtalet har haft en tuff arbetsmiljö.

-Vi har därför uppdaterat krislägesavtal genom att stärka skyddet för medlemmarna Det innebär att individens skydd för att motverka långvarig belastning förstärkts, mer tid till återhämtning, höjda ersättningar och en tidsbegränsning för hur länge en medarbetare kan gå på avtalet. Sverige är nu ännu bättre rustat nästa gång vi står inför ett allvarligt krisläge, oavsett om det är en pandemi eller någon annan typ av kris, säger Johan Ingelskog.

Parterna har även denna gång tagit beslut om att en utvärdering ska genomföras när det nya krislägesavtalet har varit aktiverat.

Kommunal vill vara tydliga med att Krislägesavtalet är avsett för att klara och hantera extra ordinära kriser. Avtalet är inte ett sätt för arbetsgivarna att kunna använda för att lösa underbemanning eller arbetstoppar i största allmänhet.

Krislägesavtalet omfattar cirka 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, som naturkatastrofer, bränder och översvämningar, pandemier eller terrordåd.

Dela sidan