Kommunal Ale organiserade sig – Nu skjuts politiskt beslut upp


2018-01-31

Samhällsbyggnadsnämnden i Ale mötte protester från Ale kommuns renhållnings- och VA-arbetare efter ett initiativ från Kommunal Ale tillsammans med fackliga företrädare från Vision.

Torsdagen 18 januari beslutade sig arbetsgivaren att fatta beslut om att direkttilldela Ale kommuns renhållning till Renova. Förfarandet kom oväntat för Kommunals lokala fackförening då höstens möten mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren ställts in med bakgrunden av att arbetsgivaren inte ansett sig ha någonting att informera om.
Kommunal Ale berättar att de länge ställt sig tvekande till varför höstens informationsmöten ställts in.

Redan i maj hade nämligen samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om en utredning vars mål var att belysa den bäst lämpade driftsformen för kommunens renhållningshantering. Formerna som skulle belysas var bland annat egen regi, direkttilldelning och entreprenad.

Entreprenören som ansvarade för uppdraget att genomföra en SWOT-analys (ett planeringshjälpmedel där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn) redovisade senare en analys med intervjuer från medlemmar. Utifrån dem framkom att medlemmarna trivdes bra i kommunens regi eftersom de ansåg sig ha stora möjligheter att påverka och upplevde personalgruppen som god och sammanhållen. Oro framkom däremot över att övergå i en annan typ av driftsform eftersom upplevelsen då var att bland annat arbetsmiljön och möjligheten att påverka skulle bli lidande.

Renhållningsarbetarna känner sig helt överkörda i detta, vi känner att vi har det bra i kommunal regi. Vi är mycket stolta över att arbeta i Ale kommun och känner oss mycket besvikna över att vi kanske inte längre får behålla denna stoltheten, säger Alexander Birgersson, Kommunals arbetsplats- och skyddsombud på renhållningen i Ale.

Trots resultaten av SWOT-analysen - som ansvariga politiker i kommunen gett tjänstemän i uppdrag att genomföra – samt det faktum att beslutet inte samverkats mellan parterna, så valde ansvariga politiker att genomföra förslaget.

Det fick Kommunal Ale att reagera.

Tillsammans med fackliga företrädare från fackföreningen Vision och VA-avdelningen så visade de sitt missnöje med beslutet genom att ställa sig utanför kommunhuset i Alafors. Där ställde renhållningsarbetarna upp sina fordon och pyntade dem med plakat där det bland annat stod ”Sälj inte ut oss”.

Det är anmärkningsvärt att tjänstemännen helt har missat att samverka med berörda fackliga parter inför beslutet. Det är på grund av sådana här händelser som Kommunal anser att politiken behöver efterfråga allt material, även eventuella protokoll från fackliga förhandlingar, innan de fattar ett beslut, säger Sladjana Gustafsson, ordförande för Kommunal Ale.

Efter aktionen som bland annat uppmärksammades av Alekuriren så har nu frågan återremitterats av de ansvariga politikerna tillbaka till tjänstemännen då det framkommit att arbetsgivaren inte informerat och inlett förhandlingar i frågan med de fackliga organisationerna.

Kategorier

Dela sidan