Information från a-kassan


2022-12-15

Avgiftshöjning 2023. För att bekosta den höjda nivån på a-kassan så höjer a-kassan avgiften med 4 kronor per månad från den 1 januari 2023.

Bakgrunden till höjningen är att ersättningsnivåerna inte sänkts utan ligger kvar på samma nivå även nästa år. Mer information hittar du på https://kommunalsakassa.se/

Kom ihåg: De nya skattereduktionsreglerna för avgift till a-kassan som gäller från och med 1 juli 2022. Skattereduktionen innebär att du som är medlem i en a-kassa och betalar en månadsavgift kommer att få tillbaka 25 % av avgiften vid den årliga deklarationen till Skatteverket.

Du behöver inte själv göra något för att få avdraget. Kommunals a-kassa skickar in kontrolluppgifter till Skatteverket och avdraget görs automatiskt. Det kommer att synas på nästa års deklaration.

Kategorier

Dela sidan