I april tittar Kommunal extra på lokalvårdarnas arbetsmiljö


Under april månad kommer Kommunal att kartlägga hur det ser ut för våra lokalvårdare. Det som ska undersökas är sysselsättningsgraden, anställningsformen – rätten till heltid som norm och den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön för dem som arbetar i branschen.

Städarnas arbetsmiljö beskrivs alltför ofta med ord som höga sjuktal, tidiga pensionsavgångar, dåliga arbetsvillkor, liten möjlighet att påverka arbetet, stress, ensidigt arbete, låga löner, ensamhet, skattefusk och svart arbetskraft.

Under april kommer Kommunal att göra extra många arbetsplatsbesök och prata med lokalvårdarna om deras arbetsmiljö. Samtidigt görs en kartläggning av läget och en handlingsplan för förbättringar. Vi ska också titta efter goda exempel som kan spridas till fler arbetsplatser.  

Bakgrund

I Sverige har den ökade privatiseringen av kommunala städtjänster inneburit en kraftigt ökad konkurrens bland privata städbolagen. Både privatiseringen av offentliga städtjänster och outsourcingen av städtjänster i privata sektorn påverkar hela städbranschen och bidrar till en ny upphandlingssituation och ökad konkurrens bland de privata städföretagen. I teorin skulle detta kunna få positiva effekter för en växande privat städsektor då antalet kunder blir fler och städföretagens möjligheter att styra det egna arbetet skulle kunna öka. Detta tycks dock inte ske i praktiken, då istället, den ökade konkurrensen leder till prisdumpning och förvärrade arbetsförhållanden för städarna.

Forskningsresultat och artiklar i dagstidningar och branschtidningar beskriver städsektorn som en sektor full av problem, där efterfrågan där lägsta möjliga pris styr hela marknaden och möjligheten till förändring är liten. 

Men så behöver det inte vara! Det finns kommuner som arbetar med goda resultat och där städarna är delaktiga och själva styr över arbetet. De modeller som fungerar bra kan spridas till fler arbetsplatser, oavsett om de är privat eller offentligt ägda.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar