Hur viktiga är barnskötare för förskolan?


2017-11-08

I förskolan finns det två yrkesgrupper, där barnskötare är den ena. Men i det senaste utkastet till läroplan från Skolverket nämns inte barnskötare en enda gång. För att höja statusen för barnskötare är det viktigt att även de finns med i läroplanen.

Fram tills den 19:e november har vi möjlighet att skicka in åsikter på utkastet till ny läroplan till Skolverket.

Gör din röst hörd och kräv att Sveriges yrkesskickliga barnskötare skrivs in:

Läs mer och lämna synpunkter på läroplanen här

Dela sidan