Hotfull situation på ett boende i Laholm anmält till kommunen


2015-12-08

Under rubriken "Noterat" i Laholms Tidning, 2015-11-03, skriver tidningen att personalen på ett gruppboende i Laholms kommun gjort en Lex Sarah-anmälan.

Personalen på ett gruppboende har gjort en Les Sarah-anmälan, då en boende betett sig hotfullt vid flera tillfällen mot personal och grannar. Flera på boendet ska enligt anmälan känt sig för rädda för att vistas där.

För att det inte ska uppstå liknande situationer har vissa åtgärder utförts, bland annat ökad bemanning vid behov och gruppsamtal. Personalen ska också tillhandahållit material för att bemöta hotfulla situationer. Arbetet fortsätter och man hoppas boende ska känna sig trygga och att det förbyggande arbetet återigen ska ge en trygg arbetsmiljö för personalen.

Kategorier

Dela sidan