Hon brinner för att förbättra villkoren


2017-02-21

Anneli Wiklund har arbetat med städning i andras hem i cirka tio år. Hon är också arbetsplatsombud på Hemfrid sedan många år tillbaka. Hon brinner för att förbättra villkoren i yrket och sitter med i den avtalsdelegation som påverkar vilka frågor som ska drivas i avtalsförhandlingarna för branschens kollektivavtal.

- Mitt fackliga engagemang började 2009 då jag fick förfrågan om jag ville bli arbetsplatsombud och har sedan rullat på och blivit mer och mer omfattande med åren. Jag har alltid haft lätt för att engagera mig i arbets- och samhällsfrågor.

- Det känns viktigt att kunna hjälpa till när kollegor inte mår bra på jobbet. Att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt och det hoppas jag att få arbeta med för att förhindra arbetsmiljöproblem.

De frågor Anneli brinner mest för är arbetsmiljöfrågorna, i synnerhet stress och psykosocial arbetsmiljö.

- Ofta mår man dåligt av att hamna i kläm mellan kundens förväntningar och att man vill kunna möta dessa, men inte får gehör från chefen och detta känns ofta jobbigt för individen. Men även om det är ett svårt område så tycker jag på sista tiden att det har börjat bli lite bättre i alla fall.

Anneli är även engagerad i frågor som rör jämställdhet, att kvinnor ska få lika lön för lika arbete, och att alla människor ska kunna ha ett arbete och vara delaktiga i samhället oavsett eventuella handikapp till exempel. Så dessa frågor försöker hon också påverka på olika sätt.

- Det bästa i mitt yrke är att det är varierat, aldrig blir monotont och att det är roligt att göra fint i ett hem. Och i de fall kunderna är hemma är det ofta trevligt att träffa dem. På minuskontot är stressen och att det mesta är fysiskt krävande och gör det svårt att orka med en heltidstjänst. Önskvärt vore om det kunde gå att utforma tjänsten så att man ibland gjorde andra typer av arbetsuppgifter, t ex administration eller andra serviceuppgifter som att hjälpa till kring bemanningsfrågor och logistik på kontoret. Med möjlighet att kunna varva med lite mindre tunga uppgifter skulle nog fler orka heltid.

Nu ser Anneli fram emot avtalsrörelsen 2017 som redan är i startgroparna.

Just nu är det möjligt för medlemmar att lämna avtalsförslag. Läs mer om det nedan.

Dela sidan