Hög tid för fria arbetskläder i hemtjänsten


2016-09-02

Kommunals kamp för fria arbetskläder inom hemtjänsten kan se ut som en berg- och dalbana mellan hopp och förtvivlan. Men allra mest präglas den av målmedvetenhet. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen upphävt den dom som sa att arbetsgivaren var skyldig att tillhandahålla arbetskläder. Det är givetvis ett bakslag att domen upphävdes, men tro inte att historien tar slut där.

Det var i juni som Högsta förvaltningsdomstolen kom med en dom i ett ärende som Kommunal drivit. Det handlade om arbetsgivarens skyldighet att stå för arbetskläder inom hemtjänsten. Den här domen river upp en tidigare dom i kammarrätten. Skälet till att domen upphävs förklaras med att det inte finns stöd för domen i Arbetsmiljölagen och de föreskrifter som styr arbetsgivarens ansvar för arbetskläder. Det görs skillnad på arbetskläder och skyddskläder.

Frågan är då vad som är skyddskläder och vad som är arbetskläder. Socialstyrelsen har sedan januari 2016 infört föreskrifter om basal (grundläggande) hygien för i vård- och omsorgsarbete, men också för dem som arbetar under Socialtjänstlagen. Tidigare gällde detta bara personal inom hälso- och sjukvård. Enligt Socialstyrelsen ska det vara arbetskläder som är kortärmade och går att tvätta i 60 grader, och dessutom ska arbetsgivaren ansvara för hela hanteringen av tvätten av arbetskläderna. Socialstyrelsen skriver också att man ovanpå arbetskläderna ska ha skyddskläder som ska skydda arbetskläderna från kontakt med till exempel kroppsvätskor och smitta. 

– Arbetsgivarna är skyldiga att följa Basala hygienföreskriften. Syftet är att skydda både vårdtagare och personal från ohälsa. Att arbetsgivaren då lägger kostnaderna för arbetskläder på den enskilde arbetstagaren är helt orimligt, säger Ann Georgsson, ombudsman på Kommunal.

Arbetsmiljölagen borde ändras

Lösningen för att få arbetsgivarna att stå för arbetskläderna borde finnas i Arbetsmiljölagen, anser Kommunal. 

– Det handlar om att skydda både de som får vård och omsorg och personalen från ohälsa. Att en kommunal arbetsgivare då skulle lägga kostnaderna för arbetskläder på den enskilde arbetstagaren är orimligt, det borde vara självklart att det faller inom Arbetsmiljölagen. Att slippa riskera att utsättas för ohälsa är ett arbetsmiljöfråga som medarbetarna verkligen inte själva ska behöva lösa med egna pengar, säger Ann Georgsson.

Kommunal arbetar nu för en ändring av Arbetsmiljölagen, så att lagen kan kompletteras med en föreskrift om att det är arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla arbetskläder där annan svensk lagstiftning bestämmer att arbetskläder ska bäras. Kommunal har även fått med LO på att verka för en sådan förändring.  Samtidigt utreder Kommunal om domen från Högsta förvaltningsdomstolen ska lyftas till EU för prövning.

– Vi kommer att driva på tills vi har regleringar som stödjer att det här är arbetsgivarnas ansvar. Kommunal kommer inte att backa!

Webb-tv: Arbetskläder till alla inom äldreomsorgen (2015-12-04)

Kategorier

Dela sidan