Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Hamid är den bästa kollegan inom psykiatrin

Hammid Mohammadi tilldelas vandringspriset för att han har lyckats omsätta arbetsplatsens värdergrund på ett bra sätt.
Hammid Mohammadi tilldelas vandringspriset för att han har lyckats omsätta arbetsplatsens värdegrund på ett bra sätt.
Foto: Birgitta Svensson
2019-03-18
Sedan 2003 har psykriatriska kliniken i Eksjö ett vandringspris som delas ut till den eller de som bäst levt upp till klinikens värdegrund som kan sammanfattas ”Vi bryr oss-för ett bra liv”. Skötaren Hamid Mohammadi förvaltar vandringspriset under 2019.

Hamid Mohammadi är en god arbetskamrat. Han har på ett föredömligt sätt visat att det på kort tid går att integrera sig i det svenska arbetslivet och samhället. Han har tagit ansvar för uppgifter på avdelnings- och kliniknivå på ett föredömligt sätt. Han är en mycket god arbetskamrat som alltid fokuserar på det positiva och följer vår värdegrund Vi bryr oss.

Så lyder motiveringen som gav Hamid Mohammadi vandringspriset med syfte att uppmärksamma medarbetare som på bästa sätt omsätter klinikens värdegrund i praktiken, 

Sektionen har också fått ta del av klinikens värdegrund som handlar om att vara ansiktet utåt, gott bemötande, lära av varandra och ta tillvara på andras kompetens, bästa möjliga vård, perconcentrad vård, hälsoperspektivet och vara positiv samt sprida glädje.

Hamids resa har gett resultat

Hamid visar upp det tunga vandringspriset i trä där hans namn nu finns inristat för evigt. Dessutom har han fått ett diplom. Det har varit en innehålls resa för Hamid  att nå dit han är i dag. Han har gått de utbildningar som krävts av honom och varit På Brinellskolan Nässjö som ambassadör för yrket skötare.

Hamid har dessutom fått möjligheten att åka till Borås på studiebesök för att ta hem ett nytt arbetsätt. Det heter ”PEER”-support och syftet är att patienter med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ska stötta andra brukare/patienter i sin återhämtning. Till detta behövs handledare vilket Hamid har fått utbildning i. Kliniken har också genomfört utbildningsdagar med personalen i detta arbetssätt.

Läs Smålandstidnigens reportaget om Hamid