Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Frågor och svar – pressträff kl. 16.00 - 14 januari

2016-01-14

De senaste dagarna har ett flertal oegentligheter uppdagats på Kommunal. Visste ni inte om detta innan?
Vi har under senhösten påbörjat en revision i handelsbolaget Lyran, då vi fick indikationer på att allt inte stod rätt till. Det vi vetat innan är bland annat att Puma Swede deltagit i ett evenemang på Metropol Palais. Där var inte Lyran arrangör utan det var en extern aktör som hyrde lokalen.
Vi har tidigare inte sett den sammantagna bilden, nu när vi gör det kommer vi att vidta kraftfulla åtgärder för att åter förtjäna medlemmarnas förtroende.

Vad gör ni nu? / Vad gör ni för att detta inte ska hända igen?
Vi tar det här på största allvar och kommer att på såväl central som lokal nivå att se över policies och rutiner. Vi fortsätter revisionen av Lyrans verksamhet och utvärderar den, vi kommer att jobba internt med värderingar och sträva efter en större öppenhet i det vi gör. I närtid kommer vi samtidigt fokusera på det vi kan – nämligen fackliga frågor. Vi har en mycket viktig avtalsrörelse framför oss i vår.

Kommer ni att införa nolltolerans mot alkohol?
Det pågår ett arbete med att förtydliga och strama åt alkoholpolicyn i förbundet. Exakt hur den kommer att formuleras får vi återkomma till.

Varför svarar Annelie på medias frågor först idag?
Eftersom frågorna inledningsvis har handlat om den verksamhet som bedrivs inom handelsbolaget Lyran, där Anders är ordförande, samtidigt som han är förbundets kassör, är det naturligt att det är han som svara på frågor, då han känner den verksamheten. 

Efter det som har hänt, kommer Annelie att kunna sitta kvar som ordförande?
Annelie kommer att sitta kvar som ordförande och göra allt som står i hennes makt för att förbundet ska förtjäna medlemmarnas förtroende. Ytterst är det förbundets medlemmar som tillsätter och avsätter den förtroendevalda ledningen.

Hur ska man som medlem kunna lita på Kommunal?
Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att rätta till det som vi gjort fel. Vi kommer att eftersträva större öppenhet och genom handling visar att vi kan bättre än så här.