Fortsatt ansträngt läge på Danderyds sjukhus


2022-08-01

Stort tryck på akuten, underbemanning och ett ökande antal covidfall.

– Det har varit så här en längre tid. Det är ett väldigt ansträngt läge, säger Gunilla Nordlander, huvudskyddsombud för Kommunal, på Danderyds sjukhus.

Gunilla Nordlander är Kommunals huvudskyddsombud på Danderyds sjukhus.
Gunilla Nordlander är Kommunals huvudskyddsombud på Danderyds sjukhus.
Foto: Lotta Ljungberg/Kommunal

Akutmottagningen på Karolinska sjukhuset i Solna blev en intensivakut 2018, det vill säga fick uppdraget att ta emot patienter som kommer med ambulans, helikopter eller med remiss och behöver sjukhusets högspecialiserade resurser. Det innebar att det blev en mycket större belastning på akutmottagningen på Danderyds sjukhus som idag tar emot i stort sett lika många patienter som Södersjukhuset trots att lokalerna är mindre.

- Det har byggts en ny akutmottagning som är underdimensionerad. Man har inte tänkt sig att man ska ta emot så många patienter som det har blivit nu när Karolinska sjukhuset i Solna stängt ner sin akutmottagning, säger Gunilla Nordlander.

Skarp kritik av IVO

Danderyds sjukhus fick i början av förra månaden skarp kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Myndigheten hade då gjort flera tillsynsbesök under våren. IVO konstaterar bland annat att sjukhuset inte kan se till att det finns tillräckligt med lediga vårdplatser inom den somatiska specialistvården. Bristen på vårdplatser innebär att patienter på akutmottagningen riskerar att fara illa då de inte kan komma upp på vårdavdelning tillräckligt snabbt. Det bekräftas av undersköterskan Stefan Olsson som jobbar på akuten på Danderyds sjukhus. Han kom nyligen tillbaka från sin semester och säger att det här är den värsta sommar han upplevt, till Svenska Dagbladet. Vissa morgnar har patienterna varit tio gånger fler än tidigare år. Många av de patienterna har förvarats på akuten i väntan på vårdplatser.

- Patientsäkerheten är schack matt och arbetsmiljön katastrof, säger han till SVD och fortsätter:

- Jag tror att svenska folket skulle svimma om de såg hur det faktiskt går till.

Gunilla Nordlander kan bara instämma i det Stefan Olsson säger och tillägger att samtidigt har sjukhuset tagit in många nya undersköterskor som behöver en lång inskolning av erfaren personal.

- Men de orkar inte, de slutar och då blir det sårbart. Det har pågått hur länge som helst, men blev särskilt märkbart under våren, säger Gunilla Nordlander.

Covidfall varje dag

Ytterligare en anledning till att personalen inte orkar är pandemin. Nu ökar covidfallen igen. Gunilla Nordlander säger att Danderyds sjukhus får in ungefär ett nytt fall om dagen. I början av veckan vårdades 48 covidsjuka patienter på sjukhuset. 

- Det är en del ovaccinerade och på geriatriken (äldrevården) är det många, där tror vi att skyddet har gått ur på något sätt. Kommer det en ny våg vet vi inte hur det kommer att gå.

Vad önskar du att sjukhuset gör kortsiktigt och långsiktigt?

- Kortsiktigt att öppna upp fler vårdplatser, långsiktigt att utöka bemanningen, säger Gunilla Nordlander.

Dela sidan