Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Förhandling pågår om brandmännens pensioner

2016-10-21
Just nu förhandlar Kommunal med SKL och Pacta om brandmännens pensioner. Om du blir 58 i år och planerar att gå i pension med särskild avtalspension för brandmän gäller samma regler som enligt det gamla avtalet med SKL och Pacta. Mest sannolikt kommer övergångsperioden mellan de gamla och nya reglerna att bli ganska lång, även om den inte är satt ännu.

Varför behöver avtalspensionen förändras? Och när?

Dagens allmänna pensionssystem bygger på att du har inkomst under många år, och högt upp i åldrarna. Detta för att du ska få en okej pension. Om inget görs åt den allmänna pensionen kommer många som idag är i 25 -30 år endast få ut knappt 40 % av sin lön i den allmänna pensionen om ens det.  Att då dessutom som brandman sluta sitt arbetsliv flera år tidigare kommer ytterligare minska pensionens storlek.

Den särskilda avtalspensionen för brandmän fungerar bra fram till 65 år. Men när du väl börjar ta ut den allmänna pensionen kommer det att märkas i plånboken. Hur arbetslivet ska kunna förlängas och vad som kan göras med den särskilda avtalspensionen för brandmän har diskuterats på flera konferenser tillsammans med i huvudsak yngre brandmän.

Det som kommit fram på dessa konferenser ligger som underlag för de diskussioner som Kommunal för nu i förhandlingarna med SKL om en förändrad avtalspension för brandmän.

Förhandlingarna är inne i ett intensivt skede. Något exakt om hur det framtida innehållet går inte att säga. Men vi vet av erfarenhet att förändring av pensionsavtal är något som brukar ske under lång tid. Mer information kommer när avtalet är klart.

Fakta om din pension

Alla som bor och arbetar i Sverige har rätt till allmän pension inklusive det som brukar kallas ppm-pension. Du kan ta ut den från 61 års ålder, men vanligast är från 65 år. Du får en prognos om din kommande pension varje år i det orange kuvertet.

Den som arbetar på en arbetsplats där det finns kollektivavtal, vilket du som brandman gör, får dessutom tjänstepension (KAP-KL/AKAP-KL) som komplement. Information om din tjänstepension får du också varje år från den förvaltare du valt. På minpension.se kan du se både den allmänna pensionen – inklusive ppm – och tjänstepensionen.

Du som arbetar som brandman kan dessutom ha rätt till särskild avtalspension för brandmän från det att du fyller 58 år, och som längst fram till månaden innan du fyller 65.