Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Facklig framgång: Säg hej till Sam17

Kommunal sektion Vaggeryd/Värnamo säger hej till det nya samverkansavtalet i Värnamo kommun. Med SAM17 kan du som medlem påverka din situation på jobbet, säger Sandra Strid.
Kommunal sektion Vaggeryd/Värnamo säger hej till det nya samverkansavtalet i Värnamo kommun. Med SAM17 kan du som medlem påverka din situation på jobbet, säger Sandra Strid.
Foto: Sofia Tollbo
2019-06-12
- Vi är stolta över det här avtalet som innebär mer delaktighet för medlemmarna och som tar tydligt avstamp i arbetsmiljöfrågorna, säger Sandra Strid, sektion Värnamo Vaggeryd.

Sedan september 2018 har Kommunal tillsammans med 17 andra fackförbund och Värnamo kommun arbetat fram avtalet som nu undertecknas av samtliga parter. Samverkansavtalet SAM17 innebär att medlemmar ska ha större möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det bygger på medarbetarnas delaktighet och ställer krav på såväl dem som arbetsgivaren. Avtalet har uppskattats av flera andra sektioner i avdelning Sydväst eftersom det sticker ut tack vare tydligt arbetsmiljöfokus.

- SAM17 är ett tydligt avtal som inte är öppet för tolkningar. Här står det klart och tydligt vad som förväntas av medarbetarna och arbetsgivaren, det är en facklig framgång om något, säger Sandra Strid som varit aktivt deltagande igenom hela processen.

 Vad säger avtalet?

Avtalet som nu tecknats har en främsta fördel, som alla fackliga organisationer tycker är särskilt viktig. Det är att arbetet skett tvärfackligt. Det innebär att det arbetats fram med hjälp av flera fackliga organisationer. Men vad är fördelen i det? Jo, att flera perspektiv fått komma till tals i arbetet. Det betyder att de olika organisationerna också lärt känna varandras situation. På så vis är även avtalet ett startskott för ett framtida samarbete mellan fackförbund, vilket innebär en styrka i förhandlingar med arbetsgivaren.

Ett avtal kan på många sätt vara svårt att förstå. Men för att det ska fungera är det viktigt att alla parter vet vad som gäller. Därför kommer här utdrag ur avtalet.

  • delaktighet och inflytande, tidigt i beslutsprocesser kring viktiga förändringar som rör verksamheten och dess utveckling
  • aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete, som bidrar till hälsofrämjande arbetsplatser
  • kontinuerlig utveckling av medarbetaren, arbetsplatsen och verksamheterna
  • omhänderta den rättsliga grunden för arbetsmiljö- och hälsoarbetet som finns i gällande lagstiftning, arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen (AMF), föreskrifter och avtal
  • omhänderta den rättsliga grunden enligt informations- och förhandlingsskyldigheten medbestämmandelagen (MBL)
  • fullgöra de fackligt förtroendevaldas rätt enligt lagen om facklig förtroendeman (FML)
  • arbeta med aktiva åtgärder enligt vad diskrimineringslagen (DiskL) anger

Borgar för framtiden

När avtalet undertecknats är samtliga parter överens om att SAM17 borgar för framtiden. Det här är en stor möjlighet för medlemmar att påverka sitt arbetsliv.

- Jag vill säga till alla medlemmar att ta den här chansen. Nu har vi ett avtal som gör det möjligt för just dig att göra skillnad på jobbet, säger Sandra Strid som med stolthet och glädje välkomnar det nya avtalet.