"En undersköterskas oro inför LOV"


Kommunal Norra Hisingens huvudskyddsombud Anna-Karin Grönlund har delat med sig av sina funderingar inför att Lagen om valfrihet (LOV) ska införas i Göteborg.

Texten publicerades som insändare i GP den 4 juli 2016.

Jag arbetar som undersköterska i hemtjänst och är riktigt orolig nu när LOV (lagen om valfrihet)skall införas. Många av omsorgstagarna har svårt att välja då de är i beroendeställning. Tänk om de inte är nöjda. Hur skall de våga framföra det? De kanske inte heller är kapabla att välja. En del har inte heller någon anhörig som kan hjälpa dom. Risken är att de blir ännu mer utsatta i en verksamhet med mindre insyn och öppenhet.
Offentlighetsprincipen kommer inte längre att vara en självklarhet.

Jag är även orolig för att statusen för undersköterskor kommer att sänkas då det troligen kommer att bli sämre arbetsvillkor och arbetsmiljö.
Sämre för att en del företag troligen kommer att sakna kollektivavtal, vilket ju minskar vår trygghet kraftigt. Samt att det kommer att krävas fler system som mäter och kontrollerar både oss som personal såväl som tid, med mera, vilket leder till ökad stress. En annan farhåga är att man inte längre kommer att arbeta salutogent (se till det friska), vilket är en stor del av vår profession idag, utan att det istället tenderar att gå tillbaka till att bli hemhjälp igen... För att få och behålla fler kunder.

Hur blir det med vår anställningstrygghet i Göteborg stad?Jag och de flesta av mina arbetskamrater är oroliga inför detta införande då vi har både sett och läst hur det blivit i Stockholm med omnejd.
Att det varit brist på kontroll (för hur skall man kunna kontrollera att alla aktörer är seriösa och inte bara tänker på vinst?). Att det kostat mycket pengar. Samt att arbetsmiljön och arbetsvillkoren blivit sämre.

Det känns inte bra att våra skattepengar går till att göra äldreomsorgen mer ojämlik eller in i företag som saknar kollektivavtal. Samt att där det finns pengar att tjäna är inte alltid intentionerna de bästa.

Men jag hoppas att de som har röstat för att införa detta har tänkt på ovanstående påståenden och funderingar samt har en handlingsplan för det.

Jag tycker man borde fråga dem det berör. Vad vill dom? Innan man slösar en massa tid och pengar.
Det är valfrihet och inflytande för mig.

Anna-Karin Grönlund
Undersköterska
Arbetsplatsombud, huvudskyddsombud Kommunal Norra Hisingen

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar