Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Efter undersköterskornas upprop – Nu stoppas centralt förslag om natteffektivisering

Undersköterska inom Kommunal som håller i en blå bricka
Foto: Simon Andersson
Möte med Kommunal Mölndals medlemmar och ansvariga politiker samt tjänstemän i en lokal med vita väggar och parkettgolv.
Foto: Simon Andersson
2018-01-23
Kommunal Mölndal anordnade dialogmöte med ansvariga politiker och tjänstemän. Nu har beslutet om att förkorta nattarbetstiden stoppats från att genomföras centralt.

60 stycken undersköterskor från äldreomsorgen hade samlats i Lackarebäckshemmets lokaler i Mölndal efter att Kommunal Mölndal bjudit in ansvariga politiker och tjänstemän till ett dialogmöte. Syftet var att låta politiker och tjänstemän själva få besvara frågor kring det politiska beslut som fattats av kommunens tjänstemän.

Det politiska beslutet som innebar en effektivisering av äldreomsorgen och som utgick från att korta ner nattarbetspassen för undersköterskor från 9 eller 10 timmar till 8 timmar i syfte att spara in 1.3 miljoner kronor på verksamheterna, har mött stort motstånd. Kommunals medlemmar har bland annat skrivit en rad uppmärksammade insändare i Mölndals-Posten. Där har det politiska förslaget beskrivits som en skam och någonting som skulle försämra arbetsmiljön till den grad att kommunen skulle drabbas av personalflykt.

Med bakgrund av undersköterskornas insändare så upplevde också flera av Kommunals medlemmar på mötet att ingen enhetschef hade lyssnat på dem när de kommit med förslag. Ett arbetsplatsombud från Kommunal var tydlig.

- Det är för snabba förändringar. Vi talar om två eller tre nätter mer per schemaperiod. Vi är kvinnor och det känns som vi arbetar dygnet runt. Här arbetar vi med människor som är i behov av omsorg och det betyder att vi behöver lägga ner tid. Era förslag innebär ohälsa för tjejerna. Vi mår skitdåligt av detta. Ni måste ju lyssna på oss!

En annan undersköterska och ett arbetsplatsombud för Kommunal som i flera år ingått i kommunens nattpatrull fyllde i och funderade över om de ansvariga tjänstemännen överhuvudtaget tittade över de risk och konsekvensanalyserna som gjorts.

- Risk och konsekvensanalyser som är så himla viktiga. Vad använder ni dem till? Tittar ni ens på resultatet? Jag jobbar i nattpatrullen och vi fick den här förändringen för snart fem år sen. Vi är ett levande bevis på vad förändringarna innebär. Idag är det bara hälften av oss kvar! Vikarier kommer och slutar för de får större tider och nätter på andra ställen. Det är fruktansvärt. Och så fortsätter ni med detta förslag? Varför utvärderar man inte hur det gick sist och vad som blev resultatet? 

Kritik riktades också mot områdeschefen för äldreomsorgen i Mölndal, Marianne Petric. En av medlemmarna lyfte frågan om hur hon hade tänkt sig att det skulle vara möjligt för kommunalarna att ta sig till jobbet med kollektivtrafiken eller hur de skulle göra med barnens förskoleplatser, om de tvingades börja klockan sex på morgonen. Någonting som riskerade att bli en realitet om förslaget förverkligades eftersom de förkortade nattarbetspassen i många fall inneburit att nattpersonalens arbetstidsförläggning tidigarelagts vilket tvingat dagpersonalen att täcka upp.

Om det blir beslutat så är det viktigt att ni gör en handlingsplan. Vad som passar just er vet jag inte. Jag vet inte. Man får jobba på det. 

Vård och omsorgsnämndens ordförande Ove Dröscher (S), fick en av de sista replikerna under mötet. Efter att ha lyssnat på hur undersköterskorna inom Kommunal i nästan en och en halv timme talat om hur de ekonomiska förändringarna i verksamheterna riskerade att skapa så väl personalflykt som stora kostnader så ville han lämna ett nytt uppdrag till tjänstemännen vilket innebar att det centrala förslaget sköts fram.

- Jag lägger ett uppdrag. Jag är inte 100% säker på vad pengarna ska hämtas från. Så pass långt kan jag gå. På invidid-AU nästa vecka så kan vi lägga ett förslag på att se hur de här pengarna verkligen kommer att sparas in. Är det så att det inte finns några pengar i det här så är det klart att vi som nämnd kan säga till tjänstemännen att ni inte ska genomföra för genomförandet skull. Finns det inga pengar så är det ju meningslöst att driva genom detta förslag. Så, innan vi trycker på startknappen så vill nämnden se att detta är genomförbart. Normalt sett ber vi inte om det men utgår från att det görs. Men om det är felaktigheter och det inte sparas pengar på detta… Nu vill jag se en uträkning på det! Så tar vi ett nytt beslut efter att vi fått in underlaget. Annars får vi väl sätta oss vid ritbordet..

Efter undersköterskornas organisering så har arbetsgivaren i Mölndals stad beslutat att besparingar på 3.8 miljoner kronor kommer att fördelas ut lokalt på respektive enhet inom olika äldreboenden. Förändringen kommer att göras lokalt och procentuellt efter verksamheternas storlek. Hänsyn kommer att tas till de enheter som redan gjort besparingar. Förslaget om att korta ner arbetspassen på natten kommer dock inte att drivas genom centralt vilket Kommunal är positiva till. Kommunal Mölndal har dock förklarat sig oeniga med arbetsgivaren i att besparingen på äldreomsorgen i Mölndals stad överhuvudtaget ska genomföras. 

Kategorier

Väst