Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Dubbel facklig framgång i Aneby

Ingen privatisering av personlig assistans i Aneby kommun. Tack vare påverkan från Kommunal.
Foto: Sofia Tollbo
2020-09-08
När Aneby kommun lade fram förslaget om att privatisera den personliga assistansen reagerade medlemmarna i Kommunal. Det underlag som låg till grund för politikernas eventuella beslut var ofullständigt. Kommunal kritiserade underlaget vilket resulterade i att kommunen lade ner förslaget om privatisering. Dessutom innebar detta att den aktuella arbetsplatsen nu har både arbetsplatsombud och skyddsombud.

Som ett led i att hantera de sparkrav som Aneby kommun står inför kom förslaget om att privatisera den personliga assistansen. När arbetsgivaren informerade assistenterna var Kommunal på plats och kritiserade tjänsteskrivelsen, alltså det underlag som politiken skulle besluta utifrån. Detta eftersom underlaget saknade konkreta uträkningar som kunde påvisa en ekonomisk lättnad.

Kommunal träffar arbetsgivare och politiker

Kommunal initierade träffar med arbetsgivare vid flera tillfällen för att lyfta underlaget. Drivkraften bakom var att politiken skulle ges möjligheten att fatta ett välgrundat beslut utifrån ett komplett underlag. Kommunal träffade även politiker som var för förslaget att privatisera den personliga assistansen.

Medlemmarna tar ton

Medlemmarna gav även uttryck för att en privatisering skulle innebära en försämring för såväl personal som brukare. Både assistenter och brukare uttalade sig i den lokala tidningen och förklarade sin oro över en eventuell privatisering. Missnöjet engagerade fler och på kort tid samlade medlemmarna ihop en namninsamling med drygt 500 underskrifter.

Samtidigt tog medlemmarnas åsikter också plats i en insändare som publicerades i den lokala tidningen.

Kommunal får rätt

Det omfattande påverkansarbetet gav i slutet av augusti resultat. En oenig kommunstyrelse beslutade då att lägga ned förslaget. Den personliga assistansen blir kvar i kommunens regi!

Dubbel facklig framgång firas med tårtkalas

För medlemmarna innebär detta en stor lättnad vilket firas med tårta. Nu ser de värdet av sitt medlemskap och tack vare det har arbetsplatsen numera både ett arbetsplatsombud och ett skyddsombud. Det här kallar vi dubbel facklig framgång!