Debatt: Det är möjligt att leva på hästskötarjobb


2021-03-12

Hästnäringens nationella stiftelse, HNS och Hästnäringens yrkesnämnd, HYN, välkomnar den debatt som inlägget om möjligheten att leva på jobbet som hästskötare väckte. Vi har under många år arbetat med arbetsmarknadsfrågor i syfte att skapa en trygg och attraktiv arbetsmarknad med hållbara jobb. Det skriver bland andra Anja Westberg, vice ordförande HYN, förbundsombudsman Kommunal i en körnika.

Arbetet har i huvudsak handlat om utbildnings- och informationsinsatser kring ledarskap, arbetsmiljö och arbetsvillkor, men vi har också, tillsammans med LRF Häst tagit fram certifieringarna Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och Kvalitetsmärkt Hästgymnasium.  

Vi är övertygade om att det är möjligt att leva på jobbet som hästskötare och det ser vi många exempel på. Vi möter dagligen duktiga arbetsgivare som vill utveckla sig själva, sin personal, och sin arbetsmiljö. Men vi är också medvetna om att det tyvärr inte fungerar bra överallt och att det förekommer oschyssta villkor och en riskfylld miljö för arbetstagare.  

Kräv en seriös anställning

Till arbetsgivare vill vi förmedla att en god arbetsmiljö är A och O, utgångspunkten måste vara att medarbetarna ska kunna leva på sin lön och det behöver finnas skyddsnät om de skulle bli sjukskrivna eller föräldralediga. På lång sikt måste en anställning också ge en rimlig pension. Ett sätt att göra rätt är att teckna och följa ett kollektivavtal, men tyvärr är anslutning både till kollektivavtal och fack alltför låg i hästnäringen.  

Att driva ett hästföretag är ofta att få leva sin dröm, men den drömmen får inte ske på någon annans bekostnad.  

Till blivande och befintliga arbetstagare är vårt gemensamma budskap att kräva en seriös anställning. Det handlar om att man får en skälig – och givetvis vit – lön som man kan leva på, har arbetsplatsen kollektivavtal är lönen för en hästskötare med tre års erfarenhet drygt 24 000 kronor/månad. Det behöver också finnas relevanta försäkringar för alla anställda. För att inte själv hamna i kläm gäller det att se till så hyra, stallplats och träningar redovisas skattemässigt korrekt.  

Gynna inte oseriösa aktörer genom att acceptera dåliga villkor, även om det lockas med möjligheten att ta hand om fina hästar eller få egen träning.  

Kompetens kostar

Branschens arbetsmarknad är i mångt och mycket inne i en värdegrunds- och kulturresa. Att driva hästföretag och ha anställda kräver kompetens och det kostar. Kanske är det så att vi inte alltid vågat visa alla kostnader eller inte varit tydliga till kunden. Mycket finns att göra kopplat till effektiviseringar, men oavsett det blir utgifter stora i en verksamhet som aldrig tar paus.  

Även kunden måste vara villig att betala för en arbetsmarknad med bra villkor för såväl häst som människa. 

Undersökningar visar att passionen för arbete med hästar är stark och den sticker ut jämfört med många andra branscher. Samtidigt är det så att dagens unga med hästintresse också värderar trygghet högre än tidigare generationer. Ska hästnäringen vara attraktiv som arbetsgivare måste även dessa behov kunna uppfyllas. Om fler arbetsplatser tecknade kollektivavtal och hade det som utgångspunkt kring villkor och kostnader skulle förändringen snabbas på. 

Vi hoppas och tror att fler arbetsgivare både vill göra rätt och utvecklas. Det finns många goda förebilder att inspireras av. Vi vill också att alla som arbetar i hästnäringen ska kunna vara stolta över sina jobb och att jobben både är hållbara och erbjuder karriärmöjligheter. Vi önskar att kunder i större utsträckning ska börja efterfråga kvalitetsmärkning och schyssta villkor samt vara beredda att betala för detta. På så vis kan vi tillsammans skapa en attraktiv hästnäring med sund konkurrens samt en trygg och säker arbetsmiljö.  

Anja Westberg, vice ordförande HYN, förbundsombudsman Kommunal  

Sara Westholm, arbetsmarknadsansvarig HNS och kanslichef HYN

Karolina Lagerlund, vd HNS

Annette Gärling, ordförande HYN, avtalsansvarig Almega 

Kategorier

Dela sidan