Coronakommissionen slår fast vad vi sagt länge


2020-12-15

Regeringens coronakommission presenterade idag sin första delrapport över coronapandemin. Delrapportens huvudfokus har varit smittspridningen inom vård och omsorg av äldre. Coronakommissionen konstaterar att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi. Delrapporten konstaterar även att äldreomsorgen sedan länge haft välkända strukturella brister.

Tobias Baudin
Foto: Kommunal

Kommunal välkomnar coronakommissionens delrapport och delar, i stora delar, den beskrivningen som ges.

Kommunal kräver nu att riksdag och regering ska se över vad som är en tillräcklig bemanning på särskilda boenden och i hemtjänsten. Kommunal kräver även att arbetsgivarna i äldreomsorgen förbättrar anställningstryggheten och personalkontinuiten samt kraftigt minskar andelen personal med timanställning.

- Det är dyster läsning men rapporten belyser allvarliga problem i svensk äldreomsorg. Coronapandemin har slagit hårt mot äldreomsorgen och blottlagt det medlemmarna i Kommunal vetat länge. Nu hoppas jag verkligen att politiker och beslutsfattare ‪tar lärdom av detta som pandemin sorgligt nog gjort uppenbart för alla. Min förväntan är faktiskt att de redan gått till handling. Det måste bli bättre. Det nya normala måste bli bättre än det gamla. För allas skull, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

Dela sidan