Charlott vill öka anställningstryggheten för Vänervästs personliga assistenter


2017-06-02

Idag den 4 juni är det assistansens dag. Därför vill vi ta tillfället att lyfta fram Charlott Malm, personlig assistent och ett av våra regionala fackliga ombud.

Charlott Malm från Ambjörnarp i Tranemo kommun är personlig assistent och ett av våra regionala fackliga ombud. Hon har arbetat som personlig assistent sedan 2001. Några år senare blev hon arbetsplatsombud och 2014 blev hon avdelningens regionala fackliga ombud inom personlig assistans. Att vara regionalt fackligt ombud innebär att Charlott dagligen träffar och stöttar medlemmar och förhandlar med arbetsgivare. Att Charlott själv är personlig assistent gör att medlemmarna känner att hon förstår deras situation och deras frågor kring jobbet.

Vad är det bästa med ditt fackliga uppdrag som RFO?
-Först och främst att träffa människor. Och att sedan kunna hjälpa någon att få det bättre på jobbet känns såklart bra.


Och ditt yrke, vad är bäst med att vara personlig assistent?
-Att man får bidra till att brukaren kan klara saker som inte varit möjliga utan personlig assistans. Det är också utvecklande och utmanande att ingen dag är den andra lik.

Vilka fackliga frågor ställer dina kollegor oftast till dig?
-Det handlar ofta om anställningsformer och uppsägningstid.  Eftersom nästan ingen personlig assistent jag träffat har en tillsvidareanställning och uppsägningstiden bara är två veckor är det också det man oroar sig mest över. Det gör det svårt för personliga assistenter att kunna få banklån eller planera livet. Jag får också mycket frågor om jourersättning och vad som gäller vid jourarbete.

De personliga assistenterna i Vänerväst, hur har dom det på jobbet?
-Oftast bra så länge allt flyter på. Men många känner som sagt oro över de otrygga anställningarna och den korta uppsägningstiden. Det skapar en känsla hos många assistenter att de är utbytbara.

Finns det något som kan bli bättre i branschen?
Större trygghet i anställningsvillkoren skulle göra stor skillnad. Sen är Försäkringskassans fyrkantiga regler en sak som kunde bli bättre. När behovet av assistans räknas i sekunder och minuter krockar det med verkligheten.

En människas behov kan aldrig beskrivas i siffror, det finns så många fler saker att ta med i beräkningen, säger Charlott Malm.


Vad vill du skicka för hälsning till dina kollegor idag?
-Ni gör ett fantastiskt jobb och det ska ni känna er riktigt stolta över!

Dela sidan