Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Bra diskussioner på Kommunal Västs höstmöte

Eva Kärrman, avdelningsordförande Kommunal Väst
Eva Kärrman, avdelningsordförande Kommunal Väst
Foto: Jenny Segersten
Anders Dahl, ordförande Kommunal Centrum.
Anders Dahl, ordförande Kommunal Centrum.
Foto: Jenny Segersten
Annelie Ström, ordförande Kommunal Lysekil.
Annelie Ström, ordförande Kommunal Lysekil.
Foto: Jenny Segersten
Jeanette Johansson, ordförande Kommunal Mölndal
Jeanette Johansson, ordförande Kommunal Mölndal
Foto: Jenny Segersten
Kattys Bengtsson, Kommunal Mölndal
Kattys Bengtsson, Kommunal Mölndal
Foto: Jenny Segersten
Kicki Blennerhed, Kommunal Örgryte-Härlanda
Kicki Blennerhed, Kommunal Örgryte-Härlanda
Foto: Jenny Segersten
Lena Scherlin, ordförande Kommunal Västra Hisingen
Lena Scherlin, ordförande Kommunal Västra Hisingen
Foto: Jenny Segersten
Mikael Skålberg, Kommunal Majorna-Linné
Mikael Skålberg, Kommunal Majorna-Linné
Foto: Jenny Segersten
Mohammad Aslani, Kommunal Askim-Frölunda-Högsbo
Mohammad Aslani, Kommunal Askim-Frölunda-Högsbo
Foto: Jenny Segersten
Petra Sundbladh, ordförande Kommunal Sotenäs
Petra Sundbladh, ordförande Kommunal Sotenä
Foto: Jenny Segersten
Ronnie Bryngelsson, ordförande Kommunal Öckerö
Ronnie Bryngelsson, ordförande Kommunal Öckerö
Foto: Jenny Segersten
Kommunal Västs valberedning
Kommunal Västs valberedning, från vänster Petra Eklund, Jeanette Johansson, Lotta Björck och Mattias Johansson. Natalie Karlsson saknas på bilden.
Foto: Jenny Segersten
Ann-Louise Lundqvist och Eva Kärrman, Kommunal Väst
Eva Kärrman avtackar Ann-Louise Lundqvist som lämnade avdelningsstyrelsen på årsmötet i april 2016.
Foto: Jenny Segersten
Shahrzad Kiavash
Shahrzad Kiavash berättade om hur hon blev en av värdens bästa paralympic triathlonutövare.
Foto: Jenny Segersten
2016-12-01
Representantskapsmötet är avdelningens högst beslutande organ. Den 24 november träffades 200 ombud från Strömstad till Kungsbacka och fattade beslut om verksamhetsplan och budget för 2017.

Avdelningsordförande Eva Kärrman inledde årets representantskapsmöte med ett tal som handlade både om det gångna årets motgångar och framgångar. Kommunal har genomgått en hård granskning som ledde till många medlemmars avhopp och en välbehövlig uppstramning av föreningens rutiner. Vi har också genomfört en avtalsrörelse som slutade i en unik satsning på undersköterskorna, en stor kvinnodominerad yrkesgrupp. Vi har också haft en förbundskongress som stakade ut riktningen för framtiden. 

Ett händelserikt år med andra ord och vi har också en spännande tid framför oss, i hela Kommunal och inte minst här i avdelning Väst. Vi har påbörjat förändringar i organisationen för att bli mer effektiva och aktuella för medlemmarna och vi ska genomföra en rejäl renovering och ombyggnad av våra lokaler. Det kommer att innebära helt andra möjligheter för medlemmar och förtroendevalda att använda sig av avdelningens eget hus för olika aktiviteter.

Verksamhetsplan 2017

Kommunal Västs verksamhetsplan för 2017 antogs av representantskapet efter några korrigeringar. Flera mötesdeltagare var uppe i talarstolen för att efterfråga mer tydlighet i vad avdelningen planerar att genomföra, de menade att verksamhetsplanen var för övergripande. 

En annan fråga om verksamhetsplanen gällde hur avdelningen arbetar med att få fler företrädare som är unga, utlandsfödda och privatanställda, grupper som är  underrepresenterade bland dem som har fackliga uppdrag i Kommunal.

Ombyggnation av Kommunal Västs byggnad

Ett beslut om en renovering och ombyggnation av avdelningens fastighet togs på årsmötet i april 2016. Sedan dess har en grundlig genomgång av byggnaden gjorts och underhållet av fastigheten har visat sig mycket eftersatt. En rad viktiga och kostsamma reparationer måste göras för att huset ska fungera för verksamheten och behålla sitt värde. Bland annat ska hela huset tillgänglighetsanpassas, nödutgångar kompletteras, ventilation och energisystem förbättras med mera.

I samband med renoveringen kommer huset att byggas om totalt så att det blir mer användbart för förtroendevalda och medlemmar. Det ska gå från att vara ett kontor med studielokaler till ett möteshus med kontorsplatser för de anställda. Läs mer här.

Frågan väckte stort engagemang hos mötesdeltagarna och många tog plats i talarstolen. Samtliga talare var positiva eller mycket positiva till planerna, men några efterfrågade mer underlag när det gällde budgeten. Kostnaden är beräknad till 48 miljoner kronor, så det var inte konstigt att man ville veta mer.

I slutändan valde dock mötesdeltagarna att lita på styrelsens rekommendation och bevilja förslaget om en ombyggnation av fastigheten med start i början av 2017.

Budget 2017

Även budgeten för 2017 väckte en del frågor från mötesrepresentanterna då den är lagd efter en annan modell än tidigare år. Syftet är att underlätta för sektionerna att bedriva arbetsplatsnära fackligt arbete för alla medlemmar, oavsett vilken arbetsgivare de har.

Flera mötesdeltagare hade gärna sett fler detaljer om hur detta påverkar sektionernas arbete, man upplevde att processen gått för fort fram. Det positiva med den nya modellen ansågs vara ett mer solidariskt sätt att fördela pengarna, att verksamheten kommer alla medlemmar till godo på ett bättre sätt. Mötet valde återigen att gå på styrelsens förslag och bevilja den budget som presenterades.

Shahrzad Kiavash

Shahrzad Kiavash gav mötesdeltagarna något annat att tänka på än budget och medlemsnytta. Hon presenterade sig själv som ”den mest bad ass dubbelamputerade kvinnan Sverige någonsin sett” och delade med sig av sin resa från allvarlig sjukdom till en av världens bästa paralympic idrottare. Vi kanske inte ska gå så långt som att säga att ALLT är möjligt, men Shahrzad Kiavash visade att mycket mer än vad man tror faktiskt är möjligt. I alla fall för den som vägrar att ge sig vid motgångar.

Kategorier

Väst