Beslut på förbundsmötet: gratis studerandemedlemskap


På måndagens förbundsmöte klubbades förslaget om tillfälligt studerandemedlemskap igenom. Bakom förslaget står bland annat Sara Benabdellah från avdelning Norrbotten och Nathalie Björfeldt, från avdelning Västra Svealand, båda kongressombud. Sara är aktiv i den centrala ungkommittén, där Nathalie tidigare har ingått.

Sara Benabdellah och Nathalie Björfeldt
Sara Benabdellah, avdelning Norrbotten, och Nathalie Björfeldt, avdelning Västra Svealand, var med och drev frågan om studerandemedlemskap.
Foto: Kommunal

På kongressen 2022 var Sara och Nathalie bland de som ställde sig på scenen och drev igenom motionen om studerandemedlemskap. Sara har därefter ingått i en arbetsgrupp som har arbetat med frågan om studerandemedlemskap. I gruppen har representanter från olika delar av Kommunal varit med, men centrala ungkommittén såg snabbt ett behov av att fler unga behövde få tycka till och yrkade på att de måste få in en till skolinformatör i gruppen vilket också blev fallet

Hur känns det idag när beslutet om studerandemedlemskap ska införas?

–Det känns fantastiskt! Jättekul! Vi sa att vi skulle bevaka frågan på kongressen och det har vi verkligen gjort också genom vårt arbete i gruppen, säger Nathalie.

Positivt för värvningen

Sara och Nathalie tror att det nya beslutet innebär att det kommer in fler unga i Kommunal. 

–Som det ser ut idag så ser vi som är skolinformatörer att de unga inte går med trots att vi är ute och ger information om Kommunal. De verkar intresserade först, men när vi nämner att medlemskapet har en avgift är de inte intresserade längre. Vi tror verkligen att gratis studerandemedlemskap kommer att bidra till att fler unga kommer att gå med, säger Sara.

Nathalie fortsätter:

–Jag har varit med sedan den tiden då vi hade studerandemedlemskap förra gången, då vi var ute i skolorna och höll i skolinformationer. Jag tror inte det var en enda gång jag höll i en skolinformation och jag inte fick med mig hela klassen. Det blev en drastisk skillnad från 100 till 0 när vi tog bort studerandemedlemskapet och de skulle betala, det blev så tydligt. Förvaltar vi studerandemedlemskapet väl och börjar bygga relationer redan i skolan så kommer de senare att gå med som fullvärdiga betalande medlemmar.

–Jag tror också att det är lättare att förstå vikten av ett medlemskap tidigare, och jag tror inte att det kommer att vara svårt att få dem att gå med. Erfarenheter från andra fackförbund säger att när de går med som studerandemedlemmar fortsätter 80 procent vidare till ett fullvärdigt medlemskap. Men det gäller att vi tar fram en bra strategi så vi verkligen får med dem sen.

Båda ser att studerandemedlemskapet kommer att vara en positiv utveckling för värvningen.

–Jag tror att det kommer bli lättare att få med eleverna, avslutar Nathalie.

Just nu är studerandemedlemskapet tillfälligt. För att det ska bli bestående krävs en stadgeändring och det kan tidigast ske på kongressen 2025.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar