Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Avtalsyrkanden växlade, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet - Ramavtal Jordbruk

2017-03-08
Den 27 januari växlade Kommunal yrkanden med Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) om villkor och löner för de medlemmar som arbetar inom jordbruk.

Medlemmarnas viktigaste krav är:

  • Löneökningar med 2,8 procent, dock med ett lägsta utrymme om minst 672 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet
  • Att kompetensutveckling blir en naturlig del i det vardagliga arbetet
  • Att texten gällande tvätt av arbetskläder ses över
  • Att beordrad övertid förlagd till lördag, söndag och helgdag ska ersättas med minst 3 timmar om övertidsarbetet inte blir av på grund av väder eller annan händelse

Förhandlingarna inleds den 3 maj 2017 och avtalet löper ut den 30 juni 2017.