Avtalsyrkanden för medlemmar som jobbar inom kommunala bolag


2017-06-05

Kommunal och arbetsgivarna har växlat yrkanden i KFS-avtalet. Primärt vill Kommunals medlemmar förbättra två saker: arbetstiderna och lönesystemet. Se intervju med ombudsman Mario Gavran där han berättar om Kommunals avtalskrav.

  1. Arbetstider – tillvaron upplevs som stressig med långa arbetsdagar och korta återhämtningstider.
  2. Förändringar i lönesystemet – medlemmarna är inte helt nöjda med dagens system som bygger på individuell lönesättning, till exempel vill förare yrka på tarifflöner, mekaniker och servicehallspersonal vill ha befattningslöner som man anser vara mer rättvisa.

Arbetsgivarna å sin sida vill lägga mer flexibla scheman och anser att arbetstagarna ska vara mer flexibla och tillgängliga. Parterna har nu växlat yrkanden och inleder förhandlingar under sommaren.

Förhoppningsvis finns ett nytt avtal på plats innan det nuvarande avtalet löper ut den 30 september.

Kategorier

Dela sidan