Avtal klart - Kommunal tecknar nytt avtal för anställda inom Liseberg AB


2022-12-29

Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal med Visita gällande löner och allmänna anställningsvillkor för Liseberg. Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 mars 2023.

Pratbubbla med texten: Avtal klart
Foto: Kommunal

Avtalet i korthet
Kommunal har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Visita och Liseberg AB. Det nya avtalet rör alla anställda på Kommunals avtalsområde på Liseberg.

Löner
Kvalificerat yrkesarbete
Arbete som förutsätter gymnasial yrkesutbildning eller därmed jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet av kvalificerat yrkesarbete inom arbetsområdet.

Minimilöner 2023-01-01
Kr/månad 24 583
Kr/timme 142,92

Efter 3 års yrkesvana
Kr/månad 25 615
Kr/timme 148,92

Efter 6 års yrkesvana
Kr/månad 26 599
Kr/timme 154,64

Yrkesarbete
Härmed avses arbete där förkunskaper inte är något krav och introduktion och utbildning sker på arbetsplatsen. Någon formell utbildning är i sig inte en förutsättning för att klara arbetsuppgifterna.

Minimilöner 2023-01-01
Kr/månad 21 750
Kr/timme 126,45

Efter 3 års erfarenhet
Kr/månad 22 982
Kr/timme 133,61

Efter 6 års erfarenhet
Kr/månad 24 390
Kr/timme 141,80

Elektriker Mekaniker Rörläggare Snickare
Minimilöner 2023-01-01
Kr/månad 27 820
Kr/timme 161,74

Efter 3 års yrkesvana
Kr/månad 29 174
Kr/timme 169,61

Efter 6 års yrkesvana
Kr/månad 30 772
Kr/timme 178,90

Ersättningar
Nivåerna för ob-ersättning bibehålls.

Kommunaldagarna
Kommunal-dagarna som innebär två fridagar per år och heltidsanställd bibehålls.

Allmänna anställningsvillkor
Prövotiden för tidsbegränsat anställda går ned från 3 månader till 22 arbetspass och kan enbart tillämpas vid första anställning.

Arbetstid
Nu är ordinarie arbetstid 38,25 timmar per vecka för alla som arbetar lördag-söndag och helgdag.

Dela sidan