Asha från Vargön kämpade och fick rätt


2016-12-20

Asha är 38 år och bor i Vargön. För några år sedan gick hon igenom en lång och tung process gentemot sin dåvarande arbetsgivare gällande kränkande särbehandling. Med hjälp av Kommunal fick hon tillslut rätt – i alla instanser.

Asha har inte alltid varit medlem i facket. Hon tänkte att hon klarade sig bra utan ett fackligt medlemskap. Idag tänker hon annorlunda. Asha träffade Wenche Ludvigsen från Kommunal Region Norr och insåg att det finns ett värde att vara medlem, även när man inte tror att något ska drabba en själv.

En dag började mardrömmen

Asha blev utsatt för systematisk mobbning både av arbetskamrater och chef vilket gjorde att hon tillslut blev sjukskriven. Asha stod helt ensam. Ingen lyssnade eller trodde på de saker som hon berättade att hon dagligen blev utsatt för. Hon bestämde sig för att ta kontakt med Kommunal. Wenche fick ta del av hennes berättelse och de beslutade att hon skulle följa med Asha på ett möte kring hennes sjukskrivning. Wenche förstod snabbt vad det rörde sig om och hjälpte Asha att göra en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan om kränkande särbehandling, något som egentligen arbetsgivaren skulle gjort.

Godkänd arbetsskada

Att få en arbetsskada godkänd på grund av mobbning/ kränkande särbehandling är i många fall svårt. Bland annat för att ord ofta står mot ord på arbetsplatsen. Det krävs också att de långsiktiga besvär du drabbats av medicinskt, vetenskapligt och juridiskt kan knytas till det du varit utsatt för. Här var Wenche till stor hjälp. Hen sammanställde all fakta och skickade med det till försäkringskassan som gjorde bedömningen. De slog fast att det var kränkande särbehandling som Asha utsatts för. Även i Vållandenämnden på AFA, där man fastställer att det är arbetsgivaren som vållat skadan, fick Asha sin anmälan godkänd.
Asha drev senare frågan vidare på egen hand via advokat och blev berättigad till skadestånd.  

Till er som kämpar där ute ge inte upp det finns hopp , jag lovar ! Jag har tagit mig ur detta och blivit egenföretagare , kan jag så kan du , kämpa på, säger Asha.

Dela sidan