Anställd på nattcafé för hemlösa i Halmstad fick hjälp med ersättning och anmälan


2016-08-24

Marianne Persson på sektionen Barn och Ungdom i Halmstad hjälpte anställd på Nattcafé med ersättning och anmälan, efter ett övergrepp som slutade i en veckas sjukskrivning.

Marianne Persson är försäkringsansvarig på sektion Barn och Ungdom i Halmstad. Förutom sitt vanliga arbete, och sektionsarbete, brukar Marianne Persson volontärarbeta på ett nattcafé för hemlösa i Halmstad.

Genom en bekant fick Marianne Persson reda på att en anställd blivit sjukskriven en vecka efter att han blivit påhoppad av en missbrukare, på nattcafét där Marianne Persson volontärarbetar.

Marianne Persson tog kontakt med personen, som är medlem i Kommunal, och frågade om han tänkt göra en anmälan, men det hade han inte tänkt på (om ingen anmälan görs får man inte ut någon förlorad arbetsinkomst från försäkringskassan). Efter en stroke har medlemmen nedsatt arbetsförmåga och går på lönebidrag, vilket betyder att inkomsten redan är ansträngd och då kan en veckas sjukskrivning utan anmälan bli väldigt dyr.

Marianne Persson hjälpte medlemmen med en anmälan och tog kontakt med Försäkringskassan, och tittade på de kollektivavtalade försäkringarna (AFA). Efter någon månad fick medlemmen tillbaka 3 500 kronor i förlorad arbetsinkomst. Nu slåss Marianne Persson mot arbetsgivaren; att de ska se över sina rutiner kring tillbudsrapportering, och att medlemmen ska få nya glassögon som gick sönder efter överfallet.

Dela sidan