Anne kompetensutvecklar sina kollegor i lokalvård


2017-01-27

Anne Leppänen har arbetat med olika saker inom lokalvården i 25 år, vem kan vara mer lämplig än hon att utveckla kollegorna i yrket?

Anne Leppänen, medlem i Kommunal Västra Hisingen, ansvarar för att vidareutbilda sina kollegor som städar stadsdelens skolor och förskolor. Hon håller både i den praktiska och i den teoretiska delen av kursen som sedan avslutas med ett omfattande prov.

Utbildningen innehåller självfallet delar som syftar till att öka resultatet och förbättra hygienen på de platser som ska städas. Men även ergonomi, bemötande och miljö är viktiga delar av yrket och ingår i den totalt 40 timmar långa utbildningen. På arbetsplatsen har man också vissa skyldigheter och rättigheter som man ska vara medveten om, även det får Anne Leppänens kursdeltagare lära sig om.

När man genomgått utbildningen får man ingen automatisk löneförhöjning, men Anne Leppänen menar att ökade kunskaper kan löna sig i kommande löneförhandlingar.

Dela sidan