Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Aftonbladet granskar Kommunal och vårt handelsbolag Lyran

2016-01-12
Aftonbladet genomför en granskning av Kommunal och förbundets helägda bolag Lyran, som bedriver konferens- och restaurangverksamhet vid anläggningen Marholmen i Roslagen och konferensanläggningen vid Sveavägen med restaurang Metropol Palais.

Aftonbladet ifrågasätter med sin granskning hela vår verksamhet som bedrivs inom Lyran. Tidningen har hittat en del felaktigheter, som vi djupt beklagar och omedelbart rättar till.

Jag har vid några tillfällen sedan 2012 övernattat privat på Marholmen utan att ha fakturerats för detta. Även Annelie Nordström har vid ett tillfälle, på grund av ett misstag vid bokningen, inte fakturerats för en privat övernattning. Detta är olyckliga förbiseenden, som genast ska rättas till.

Det har varit många frågor från Aftonbladet om restaurangnotor och alkohol. Förbundet har en restriktiv policy för representation men inget förbud mot alkohol. Vi håller på denna policy. Det är en annan sak att enskilda personer efter avslutad representation själva betalar det de önskar förtära.

Lyran har bedrivit catering på förbundet och det visar sig att det utan förbundets vetskap har förekommit alkoholservering utan erforderligt tillstånd. Detta kommer också att åtgärdas omedelbart.

Lyran har gjort stora investeringar de senaste åren, bland annat genom att bygga ett hotell på Marholmen och renovera Metropol Palais lokaler. Aftonbladet ser detta som stora minusposter i Lyrans ekonomi.  Men det är investeringar i lokaler som vi ägt sedan 1980-talet, som ska ge avkastning i ett längre perspektiv.

Tidningen uppmärksammar att det på restaurang Metropol Palais förekommit olika shower riktade till externa betalande gäster. Vid ett tillfälle hyrdes också Metropol Palais ut till en arrangör som ordnade en produktlansering av alkohol, då det utan Kommunals kännedom anlitades en svensk porrstjärna. Detta är självklart inte något som förbundet eller Lyran står bakom.  Vi kommer inte att hyra ut till  den arrangören igen och har stramat upp rutinerna för externa evenemang för att säkerställa att något liknande inte händer igen.

Tidningen tar också upp Kommunal som fastighetsägare och hyresvärd. Förbundet äger fastigheter i centrala Stockholm som en kapitalplacering och för att kunna erbjuda bostäder till personer, som vi rekryterar till vår centrala verksamhet.

Kommunal har tydliga riktlinjer om hur vi som jobbar för Kommunal ska hantera bland annat boenden, representation och resor. Dessa policies är förhållningssätt som vi står för och som vi gemensamt har bestämt att vi ska förhålla oss till. Kommunal ska präglas av öppenhet och omsorg om medlemmar och anställda. Vi välkomnar en kritisk granskning av verksamheten och beklagar att vi på några punkter brustit i våra rutiner. Vi kommer att rätta till brister som kan framkomma.

Anders Bergström
Kommunals förbundskassör