Meddelarskydd och visselblåsarlag på din arbetsplats

Om din arbetsgivare missköter verksamheten är det viktigt att känna till vilka rättigheter och skydd som finns om du slår larm. Du har stöd av visselblåsarlagen för att kunna larma till exempel Kommunal, media eller myndigheter. På din sida har du även meddelarfrihet och meddelarskydd, för att kunna prata med journalister om din arbetsplats, utan att din arbetsgivare ska kunna bestraffa dig.

Kvinna med mobiltelefon i handen i en bil.
Foto: Kommunal,

Vad gör jag om något inte står rätt till på jobbet?

En bra start är att prata med din lokala Kommunal-sektion om något inte står rätt till på din arbetsplats. Hos din sektion kan du få råd och stöd kring hur man går vidare med frågan. Du hittar kontaktuppgifter till din sektion på Mina Sidor (logga in med BankID).

Ibland vill man lämna uppgifter om arbetsplatsen till media. Kortfattat så har du rätt att lämna uppgifter till media. Det kallas meddelarfrihet. Arbetsgivaren får inte efterforska vem som lämnat ut uppgifterna eller straffa dig för att du har gjort detta. Det kallas meddelarskydd. Läs mer om detta nedan.

Vad innebär meddelarfrihet och meddelarskydd?

– Meddelarfrihet innebär att vem som helst får lämna vilka uppgifter om vad som helst till en journalist i syfte att uppgifterna ska publiceras.

Meddelarskydd är det skydd som träder i kraft efter att du har använt din meddelarfrihet. Det innebär att din arbetsgivare inte får efterforska vem som har gett uppgifterna till media (inte ens ställa den frågan) eller ge dig någon form av påföljd eller bestraffning. Meddelarskyddet gäller anställda inom offentlig sektor (alltså om din arbetsgivare är en kommun, stat eller region) och privatanställda inom vård, skola och omsorg.

Kan jag bli av med jobbet?

Om du framträder öppet i media eller om en arbetsgivare har får reda på att det är du som har gett uppgifter har de ingen rätt att bestraffa dig genom till exempel uppsägning eller omplacering. Det kan ge fängelse för arbetsgivaren.

Sedan juli 2017 gäller det så kallade meddelarskyddet, alltså efterfrågningsförbudet och repressalieförbudet även för dig som är anställd inom privat vård, skola och omsorg som är offentligfinansierad. Det innebär att du har samma skydd som privatanställda inom äldreomsorg som anställda inom offentlig sektor när du larmar till media.

Vad innebär lojalitetsplikt?

Lojalitetsplikt innebär att du som anställd genom ditt anställningskontrakt inte får skada företaget du arbetar för. Det är här det börjar bli lite komplicerat. Lojalitetsplikten begränsar din yttrandefrihet något, om man larmar till annan än media, men så länge man larmar till media är man skyddad av meddelarskyddet.

Vad innebär visselblåsarlagen?

– Sedan januari 2017 gäller visselblåsarlagen som förbjuder arbetsgivare att bestraffa personal som larmat om missförhållande och oegentligheter på arbetsplatsen. Lagen gäller både inom privat och offentlig sektor men har störst betydelse för de privatanställda då lojalitetsplikten hindrar anställda att kritisera sin arbetsgivare. Lagen gäller alla, oavsett anställningsform.

Lagen innebär alltså ett skydd för anställda som larmar om allvarliga missförhållande på arbetsplatsen. Med allvarliga missförhållanden menar man brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga förhållanden.

Kontakta Kommunal

Om du behöver råd eller stöd i frågor kring arbetslivet, hör av dig till din lokala sektion. Du hittar kontaktuppgifter på Mina sidor. Du kan också rådfråga vår fackliga rådgivning Kommunal Direkt på 010-442 70 00.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar