Kommunal Avdelning Sydväst Verksamhetsberättelse

Varje år sammanställs en verksamhetsberättelse för att berätta om Kommunal avdelning Sydvästs genomförda verksamhet. Verksamhetsberättelsen är ett sätt för Kommunal att vara transparenta gentemot medlemmarna i Kommunal avdelning Sydväst.

Verksamhetsberättelsen är föreningens kanske viktigaste dokument och upprättas av styrelsen inför årsmötet. I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen hur det gångna året förflutit, både sett till verksamhet och ekonomiskt utfall.

Saker som ingår i verksamhetsberättelsen är bland annat

• Föreningens genomförda verksamhet
• Den ekonomiska situationen och utvecklingen under året
• Styrelsen - vilka som ingått i styrelsen samt vilka poster de haft
• Medlemmar - har föreningen fått fler medlemmar, har särskilda insatser gjorts

Dela sidan